Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Att hitta utbildningar i Studieinfo

""

Hur kan jag bäst handleda eleverna att hitta rätt utbildning?

En elev eller en studerande kan hitta utbildningar i Studieinfo på följande tre sätt:

 • via sökfunktionerna Vart ska jag söka, dvs. via den handledande sökningen
 • via länken Bekanta dig med utbildningarna, dvs. enligt ämne
 • med fritextsökning.

Handledande sökning

Den handledande sökningen gör det lättare att hitta de rätta utbildningarna. Funktionen omfattar alla utbildningsstadier:

 • förberedande utbildningar efter grundläggande utbildning
 • yrkesinriktade grundexamina
 • gymnasieutbildningar
 • högskoleutbildningar
 • utbildningar inom fritt bildningsarbete.

För dem som går ut grundskolan är det tryggaste sättet att använda funktionen Vart ska jag söka – handledande sökning. I funktionen har på förhand valts sådana alternativ, som en grundskolelev kan söka till. Till exempel i listan över yrkesinriktade grundexamina ingår endast de utbildningar som bygger på grundskola. Avgränsningsfunktionen i sökresultatet ger inte samma resultat, eftersom sökningen också hämtar fristående examina för vuxna, som en grundskolelev inte kan söka till.

Också för dem som går ut gymnasiet är den handledande sökningen till nytta. I listan över yrkesinriktade grundexamina ingår endast gymnasiebaserade examina. I listan över högskoleutbildningar ingår endast lägre examina. Ifall högskolan har sammanslagit lägre och högre examina till en och samma beskrivning och anknutit både en kandidat- och en magisterexamen till beskrivningen, ingår också denna utbildning i listan eftersom den innehåller en lägre examen.

Länken Bekanta dig med utbildningarna

Via länken Bekanta dig med utbildningarna öppnas en sida med olika teman. Genom att välja ett tema öppnas utbildningsutbudet, där man kan fortsätta avgränsa sökresultatet till önskat resultat.

Fritextsökningen 

Fritextsökningen söker teckensträngar. Först i listan finns då sådana utbildningar, som bäst motsvarar den teckensträng som användaren skrivit enligt hur systemets kontrollalgoritm har definierats. Sökningen betonar utbildningars namn och examensbenämningar, men uppgifter hämtas också från textstoffet i fältena Mål och Innehåll.  Om till exempel en folkhögskola i Innehåll-fältet skriver ordet universitet i en mening, och man i sökfältet skriver universitet, så ger sökresultatet också denna utbildning som resultat.

Gör så här om du vill undvika slumpmässiga resultat:

 • Skriv ingenting i sökfältet, utan klicka på Sök > du får en lista över alla utbildningar i systemet.
 • Avgränsa sökresultatet med hjälp vänstra spaltens sökfaktorer.
 • Den viktigaste sökfaktorn för den som känner till utbildningssystemet och alternativet Avgränsa enligt utbildningstyp. Här hittas alla utbildningstyper som finns i systemet.
 • Ett annat bra val är alternativet Avgränsa enligt ort. Sökfältet ger förslag utgående från den text du skriver i fältet. Om du söker utbildningar inom ett större område, lönar det sig att välja länken Välj ort.

Instruktionsvideo om att hitta utbildningar i Studieinfo