Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Tidsplan för gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021

 

""

Klicka på bilden för att öppna en större pdf-fil.

I bilden finns samlat tidtabellerna för gemensam ansökan till högskolorna år 2021. Bildens innehåll som text:

Januari:

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas (utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet) Ansökningstid är 7.1–20.1.2021.

Mars:

Den andra gemensamma ansökan till högskolor ordnas (finsk- och svenskspråkiga utbildningar). Ansökningstid är 17.3–31.3.2021.

April-maj:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom de gemensamma ansökningarna på våren.

Maj:

Högskolorna publicerar resultaten av antagningarna enligt betyg senast 31.5.2021. Övriga resultat publiceras 9.7.2021.

Juni:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan senast 4.6.2021.

Juli:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan för andra än betygsantagningar senast 9.7.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör ta emot sin studieplats senast 16.7.2021 klockan 15.

Augusti:

Högskolorna kan ta nya studerande från reservplats fram till 2.8.2021 klockan 15.

Högskolorna ordnar tilläggsansökan i gemensam ansökan på våren under tiden 2–25.8.2021.

September:

Höstens gemensamma ansökan till högskolor ordnas 1–15.9.2021. Denna gemensamma ansökan ordnas i den förnyade Studieinfo.fi. Bekanta dig med utbildningsutbudet i höstens gemensamma ansökan.

Oktober-november:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom gemensam ansökan på hösten.

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i gemensam ansökan på hösten senast 26.11.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör senast 3.12.2021 klockan 15 ta emot sin studieplats.

November-december:

Högskolorna ordnar tilläggsansökan inom höstens gemensamma ansökan under tiden 29.11–10.12.2021.