Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Tidsplan för gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021

 

""

Klicka på bilden för att öppna en större pdf-fil.

I bilden finns samlat tidtabellerna för gemensam ansökan till högskolorna år 2021. Bildens innehåll som text:

Januari:

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas (utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet) Ansökningstid är 7.1–20.1.2021.

Mars:

Den andra gemensamma ansökan till högskolor ordnas (finsk- och svenskspråkiga utbildningar). Ansökningstid är 17.3–31.3.2021.

April-maj:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom de gemensamma ansökningarna på våren.

Maj:

Högskolorna publicerar resultaten av antagningarna enligt betyg senast 31.5.2021. Övriga resultat publiceras 9.7.2021.

Juni:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan senast 4.6.2021.

Juli:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan för andra än betygsantagningar senast 9.7.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör ta emot sin studieplats senast 16.7.2021 klockan 15.

Augusti:

Högskolorna kan ta nya studerande från reservplats fram till 2.8.2021 klockan 15.

Högskolorna ordnar tilläggsansökan i gemensam ansökan på våren under tiden 2–25.8.2021.

September:

Höstens gemensamma ansökan till högskolor ordnas 1–15.9.2021. Denna gemensamma ansökan ordnas i den förnyade Studieinfo.fi.

Oktober-november:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom gemensam ansökan på hösten.

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i gemensam ansökan på hösten senast 26.11.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör senast 3.12.2021 klockan 15 ta emot sin studieplats.

November-december:

Högskolorna ordnar tilläggsansökan inom höstens gemensamma ansökan under tiden 29.11–10.12.2021.