Skip to content

Tidsplan för gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021

 

""

Klicka på bilden för att öppna en större pdf-fil.

I bilden finns samlat tidtabellerna för gemensam ansökan till högskolorna år 2021. Bildens innehåll som text:

Januari:

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas (utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet) Ansökningstid är 7.1–20.1.2021.

Mars:

Den andra gemensamma ansökan till högskolor ordnas (finsk- och svenskspråkiga utbildningar). Ansökningstid är 17.3–31.3.2021.

April-maj:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom de gemensamma ansökningarna på våren.

Maj:

Högskolorna publicerar resultaten av antagningarna enligt betyg senast 31.5.2021. Övriga resultat publiceras 9.7.2021.

Juni:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan senast 4.6.2021.

Juli:

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan för andra än betygsantagningar senast 9.7.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör ta emot sin studieplats senast 16.7.2021 klockan 15.

Augusti:

Högskolorna kan ta nya studerande från reservplats fram till 2.8.2021 klockan 15.

Högskolorna ordnar tilläggsansökan i gemensam ansökan på våren under tiden 2–25.8.2021.

September:

Höstens gemensamma ansökan till högskolor ordnas 1–15.9.2021. Denna gemensamma ansökan ordnas i den förnyade Studieinfo.fi.

Oktober-november:

Högskolorna ordnar urvalsprov inom gemensam ansökan på hösten.

Högskolorna publicerar antagningsresultaten i gemensam ansökan på hösten senast 26.11.2021.

Sökande som godkänts som studerande bör senast 3.12.2021 klockan 15 ta emot sin studieplats.

November-december:

Högskolorna ordnar tilläggsansökan inom höstens gemensamma ansökan under tiden 29.11–10.12.2021.