Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Poängsättning i betygsurval vid universiteten

Poängsättning i betygsurval vid universiteten hittar du på Elev- och studiehandledarens verktygsback

Uppdaterad: 21.5.2021

På den här sidan har vi samlat information om poängsättningen för universitetsutbildningarnas betygsurval 2021.

Innehåll


Ämnesspecifika poängtabeller

Biokemi, biologi och miljövetenskaper, biomedicin

[Tillbaka till början av sidan.]

Biokemi

Biokemi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Molekylära biovetenskaper Helsingfors universitet 52 Godkänt vitsord i biologi.
Biokemia Uleåborgs universitet 53 Inga tröskelkriterier.
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tammerfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Biokemi Åbo universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 166,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Biokemi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Biologi och miljövetenskaper

Biologi och miljövetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Biologia (undervisning på finska) Helsingfors universitet 52 Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
Biologi (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51 Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
Miljövetenskaper Helsingfors universitet 52 Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu Östra Finlands universitet 71 Inga tröskelkriterier.
Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio Östra Finlands universitet 67 Godkänt vitsord i fysik eller godkänt vitsord i kemi.
Biologia Jyväskylä universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Luonnonvarat ja ympäristö Jyväskylä universitet 100 Inga tröskelkriterier.
Biologia Uleåborgs universitet 52 Inga tröskelkriterier.
Biologia Åbo universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Biovetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 166,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Biologi och miljövetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
biologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Biomedicin

Biomedicin: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Biolääketiede, Kuopio Östra Finlands universitet 52 Minst vitsord C i biologi och minst vitsord C i kemi.
Biomedicin Åbo universitet 53 Minst vitsord C i biologi och minst vitsord C i kemi.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 190,2.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Biomedicin: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Datavetenskap, informationsnätverk, systemvetenskap

[Tillbaka till början av sidan.]

Datavetenskap

Datavetenskap: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Datavetenskap Helsingfors universitet 55 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Tietojenkäsittelytiede, Joensuu Östra Finlands universitet 55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Tietojenkäsittelytiede, Kuopio Östra Finlands universitet 55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Tietotekniikka Jyväskylä universitet 55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
Tietojenkäsittelytiede Uleåborgs universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Tietojenkäsittelytieteet Tammerfors universitet 70 Inga tröskelkriterier.
Tietojenkäsittelytiede Åbo universitet 55 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Datavetenskap (undervisning på svenska) Åbo Akademi 55 Inga tröskelkriterier.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Östra Finlands universitet, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan koulutuksessa hyväksytään kaikki kynnysehdot täyttäneet hakijat, jotka saavat todistusvalinnasta 83 pistettä.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 132,7.

Läs ytterligare information på http://tkt-yhteisvalinta.fi/.</

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Datavetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Informationsnätverk

Informationsnätverk: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Informationsnätverk Aalto-universitetet 51 Minst vitsord E i lång matematik och vitsord L i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik, lång
 • långt språk
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 165,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Informationsnätverk: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
språk, långt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Systemvetenskap

Systemvetenskap: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Tietojärjestelmätiede Jyväskylä universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • engelska
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 138,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Systemvetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Engelska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
engelska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
engelska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
engelska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Det pedagogiska området, logopedi, psykologi

[Tillbaka till början av sidan.]

Det pedagogiska området

Det pedagogiska området: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Erityispedagogiikka Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kotitalousopettaja Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Käsityönopettaja Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Klasslärare (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, Joensuu Östra Finlands universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kotitalousopettaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu Östra Finlands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Erityispedagogiikka Jyväskylä universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Koulutusteknologia Jyväskylä universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja Jyväskylä universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus Jyväskylä universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kasvatusala Lapplands universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja Lapplands universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Erityispedagogiikka Uleåborgs universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kasvatustieteet Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja Uleåborgs universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus Uleåborgs universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus Tammerfors universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja Tammerfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus, lägre högskoleexamen Tammerfors universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Kasvatustieteet (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) Åbo universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Käsityön aineenopettaja Åbo universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen Åbo universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Rauma Åbo universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, Åbo Åbo universitet 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, språkbad, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Inga tröskelkriterier.
Speciallärare, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

Läs ytterligare information på https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Det pedagogiska området: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Logopedi

Logopedi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Logopedi Helsingfors universitet 70 Minst vitsord M i modersmål.
Logopedia Östra Finlands universitet 70 Minst vitsord M i modersmål.
Logopedia Uleåborgs universitet 70 Minst vitsord M i modersmål.
Logopedia Tammerfors universitet 70 Minst vitsord M i modersmål.
Logopedia Åbo universitet 70 Minst vitsord M i modersmål.
Logopedi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst två realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 148,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Logopedi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst två) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Psykologi

Psykologi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Psykologi Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
psykologi, Joensuu Östra Finlands universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Psykologia Jyväskylä universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Psykologia Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Psykologia Tammerfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Psykologia Åbo universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Psykologi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 157,9.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Psykologi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
psykologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Diplomingenjör- och arkitektutbildningen

[Tillbaka till början av sidan.]

Teknik: Gemensam dia-antagning

Teknik: Gemensam dia-antagning: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningen Aalto-universitetet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutus Jyväskylä universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset LUT-universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Uleåborgs universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Tammerfors universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Åbo universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Vasa universitet 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Läs om tröskelkriterier under tabellen.
Tröskelkriterier

Dessutom har utbildningarna egna tröskelkriterier. De här tröskelkriterierna kan vara för lång matematik, fysik eller kemi, och vitsordskravet för dessa kan vara mellan C och L. Om ett tröskelkriterium för utbildningen fastställts i fler än ett ämne räcker det att sökanden överskrider tröskelkriteriet i ett ämne. Läs mer om tröskelkriterier på https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för tre ämnen:

 • modersmål
 • lång matematik
 • och fysik eller kemi.

Det maximala poängantalet är 105,0.

Läs ytterligare information på http://dia.fi/.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Teknik: Gemensam dia-antagning: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Arkitektur och landskapsarkitektur: Gemensam DIA-antagning

Betygsantagningen kommer inte att tas i bruk för ansökningsobjekten arkitektur och landskapsarkitektur inom den gemensamma DIA-ansökan, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas antingen på basis av de sammanräknade poängen för betyget och inträdesprovet eller endast på basis av poängen från provet. När poängen för betyget räknas kommer man att använda en tillämpning av poängsättningsverktyget som utarbetats under reformprojektet. Läs ytterligare information på http://dia.fi/.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Ekonomi, ekonomiutbildning, rättvetenskap, företagsekonomi och datavetenskap

[Tillbaka till början av sidan.]

Ekonomi

Ekonomi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Ekonomi Helsingfors universitet 91 Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Miljö- och livsmedelsekonomi Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Taloustiede Åbo universitet 54 Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Ekonomi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Ekonomiutbildning

Ekonomiutbildning: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Kauppatieteet Aalto-universitetet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi, Helsingfors (undervisning på svenska) Hanken Svenska handelshögskolan 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi, Vasa (undervisning på svenska) Hanken Svenska handelshögskolan 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, Joensuu Östra Finlands universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, Kuopio Östra Finlands universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet Jyväskylä universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Taloustiede Jyväskylä universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet LUT-universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet Uleåborgs universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet Tammerfors universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, Björneborg Åbo universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, Åbo Åbo universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet Vasa universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede Vasa universitet 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Läs ytterligare information på http://www.kauppatieteet.fi/.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Ekonomiutbildning: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Rättvetenskap

Rättvetenskap: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Juridik, Helsingfors (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Juridik, Vasa (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, Helsingfors Helsingfors universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, Vasa Helsingfors universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, Joensuu Östra Finlands universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede Lapplands universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede Åbo universitet 40 Inga tröskelkriterier.
Rättsnotarie, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 40 Inga tröskelkriterier.
Det samhällsvetenskapliga området: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning, det samhällsvetenskapliga området Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Julkisoikeus, Joensuu Östra Finlands universitet 75 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Läs ytterligare information på https://www.oikeustieteet.fi/.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Rättvetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Företagsekonomi och datavetenskap

Företagsekonomi och datavetenskap: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Kuopio Östra Finlands universitet 90 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu Östra Finlands universitet 90 Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • engelska
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett matematiska realämnen
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 166,7.

Företagsekonomi och datavetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Engelska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
engelska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
engelska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
engelska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Farmaci, hälsovetenskaper, medicinska utbildningsområdet

[Tillbaka till början av sidan.]

Farmaci

Farmaci: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Farmaceut, lägre högskoleexamen Helsingfors universitet 70 Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaceut och provisor Helsingfors universitet 70 Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaseutti, lägre högskoleexamen, Kuopio Östra Finlands universitet 70 Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaseutti ja proviisori, Kuopio Östra Finlands universitet 70 Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaceut, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Inga tröskelkriterier.
Farmaceut och provisor (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 190,2.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Farmaci: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Hälsovetenskaper

Hälsovetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Terveyden edistäminen Östra Finlands universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Terveystieteet Jyväskylä universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Terveystieteet Uleåborgs universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Kansanterveystiede Tammerfors universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Hälsovetenskaper, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:
  • Alternativ a: Hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.
  • Alternativ b: De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet för alternativ a är 158,0. Det maximala poängantalet för alternativ b är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Hälsovetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Alternativ a: L E M C B A
hälsokunskap 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Alternativ a: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b: De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Medicinska utbildningsområdet

Medicinska utbildningsområdet: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Veterinärmedicin Helsingfors universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Odontologi Helsingfors universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Lääketiede (undervisning på finska) Helsingfors universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Medicin (undervisning på svenska) Helsingfors universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Hammaslääketiede, Kuopio Östra Finlands universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Lääketiede, Kuopio Östra Finlands universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Hammaslääketiede Uleåborgs universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Lääketiede Uleåborgs universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Lääketiede Tammerfors universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Hammaslääketiede Åbo universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Lääketiede Åbo universitet Högst 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • fysik
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 199,0.

Läs ytterligare information på www.laaketieteelliset.fi

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Medicinska utbildningsområdet: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett) L E M C B A
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Filosofi, historia, teologi

[Tillbaka till början av sidan.]

Filosofi

Filosofi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Filosofi (undervisning på finska) Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Filosofi (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Filosofia Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi Se del Kulturforskning och konstforskning.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:
  • Alternativ a: Filosofi och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.
  • Alternativ b: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet för alternativ a är 131,4. Det maximala poängantalet för alternativ b är 125,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Filosofi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Alternativ a: L E M C B A
filosofi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Alternativ a: De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Historia

Historia: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Historia (undervisning på finska) Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Historia (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Historia, Joensuu Östra Finlands universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Historia Jyväskylä universitet 60 Minst vitsord C i modersmål.
Historia ja tieteiden ja aatteiden historia Uleåborgs universitet 60 Minst vitsord C i modersmål.
Historia Tammerfors universitet 52 Minst vitsord C i modersmål.
Historia ja arkeologia Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi Se del Kulturforskning och konstforskning.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • historia
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Historia: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
historia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Teologi, västlig

Teologi, västlig: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Teologi och religionsforskning Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Läntinen teologia, teologi, Joensuu Östra Finlands universitet 52 Inga tröskelkriterier.
Läntinen teologia, opetusala, Joensuu Östra Finlands universitet 50 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Teologi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • religion eller livsåskådningskunskap (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

i Helsingfors och Östra Finlands universitet, religion eller livsåskådningskunskap:

 • i EB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i IB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen historia, religion, livsåskådningskunskap eller filosofi.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Teologi, västlig: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
religion eller livsåskådningskunskap 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Teologi, ortodox

Teologi, ortodox: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu Östra Finlands universitet 50 Inga tröskelkriterier.
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu Östra Finlands universitet 50 Inga tröskelkriterier.
Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu Östra Finlands universitet 56 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • religion, ortodox (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Religion, ortodox:

 • i EB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i IB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen historia, religion, livsåskådningskunskap eller filosofi.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Teologi, ortodox: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
religion, ortodox 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Fysikaliska vetenskaperna, kemi, matematiska vetenskaperna (Obs! Poäng för biologi, filosofi, historia och kemi har uppdaterats 21.5.2021.)

[Tillbaka till början av sidan.]

Fysikaliska vetenskaperna

Fysikaliska vetenskaperna: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Fysikaliska vetenskaper Helsingfors universitet 97 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.
Sovellettu fysiikka, Kuopio Östra Finlands universitet Minst 67 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord M i lång matematik.
Fysiikka, fyysikko tai fysiikan aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i fysik eller lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Fysikaaliset tieteet Åbo universitet Minst 80 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Sovellettu fysiikka, Kuopio

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja)

Direktantagning med minst vitsord E i fysik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • fysik
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 135,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Fysikaliska vetenskaperna: poängsättning i betygsurval.Obs! Poäng för biologi, filosofi, historia och kemi har uppdaterats 21.5.2021.

Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Kemi

Kemi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Kemi Helsingfors universitet 97 Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.
Kemia, kemisti tai kemian aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja, kemian opintosuunta Jyväskylä universitet 100 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Minst vitsord M i kemi. Dessutom minst vitsord C i modersmål. Dessutom minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
Kemia Uleåborgs universitet 71 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord C i fysik eller kemi.
Kemia Åbo universitet Minst 80 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord C i fysik eller kemi.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Jyväskylä universitet, Kemia, kemisti tai kemian aineenopettaja

Direktantagning med minst vitsord E i kemi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 138,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Kemi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Matematiska vetenskaperna

Matematiska vetenskaperna: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Matematiska vetenskaper Helsingfors universitet 97 Minst vitsord E i lång matematik.
Ämneslärare i matematik, fysik och kemi Helsingfors universitet 97 Inga tröskelkriterier.
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu Östra Finlands universitet Minst 51 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Östra Finlands universitet Minst 51 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Matematiikka, fysiikka, kemia, Joensuu Östra Finlands universitet Minst 75 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja, matematiikan opintosuunta Jyväskylä universitet 100 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Minst vitsord M i lång matematik och minst vitsord C i modersmål.
Matematiikan aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 70 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg. Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik.
Matematiikka Jyväskylä universitet Minst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik.
Tilastotiede ja datatiede Jyväskylä universitet Minst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik.
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet Uleåborgs universitet 92 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik eller fysik.
Matemaattisten aineiden opettaja Uleåborgs universitet 100 Minst vitsord M i lång matematik eller fysik.
Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi Tammerfors universitet 73 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.) Minst vitsord C i lång matematik.
Matematiikka ja tilastotiede Åbo universitet Minst 80 Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Naturvetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Inga tröskelkriterier.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Östra Finlands universitet, Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysikka ja kemia, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Östra Finlands universitet, Matematiikka, fysiikka, kemia, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Jyväskylä universitet, Matematiikan aineenopettaja:

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Matematiikka

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Tilastotiede ja datatiede

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Uleåborgs universitet, Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik eller fysik.

Tammerfors universitet, Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 132,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Matematiska vetenskaperna: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Geografi, geovetenskaper

[Tillbaka till början av sidan.]

Geografi

Geografi: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Geografi Helsingfors universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu Östra Finlands universitet 54 Inga tröskelkriterier.
Maantiede Uleåborgs universitet 56 Inga tröskelkriterier.
Maantiede Åbo universitet 55 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • geografi
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 131,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Geografi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
geografi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Geovetenskaper

Geovetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Geovetenskap Helsingfors universitet 53 Inga tröskelkriterier.
Geotieteet Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Geologia Åbo universitet 53 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 166,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Geovetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Idrott

[Tillbaka till början av sidan.]

Samhällsvetenskap – Idrott

Samhällsvetenskap – Idrott: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Liikunnan yhteiskuntatieteet Jyväskylä universitet 55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära
 • det långa eller medellånga språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 131,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Samhällsvetenskap – Idrott: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Idrottsbiologi

Idrottsbiologi: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Liikuntabiologia Jyväskylä universitet 55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller biologi
 • kemi eller hälsokunskap
 • och matematik (lång eller kort)

Det maximala poängantalet är 139,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Idrottsbiologi: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller biologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
kemi eller hälsokunskap 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Idrottspedagogik

Idrottspedagogik: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Liikuntapedagogiikka Jyväskylä universitet 55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • hälsokunskap
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 131,4.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Idrottspedagogik: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
hälsokunskap 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Kommunikationsvetenskaper, samhällsvetenskaper

[Tillbaka till början av sidan.]

Kommunikationsvetenskaper

Kommunikationsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Journalistiikka Jyväskylä universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Viestintä Jyväskylä universitet 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Minst vitsord C i modersmål.
Informaatiotutkimus Tammerfors universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Journalistiikka Tammerfors universitet 52 Minst vitsord C i modersmål.
Mediatutkimus Tammerfors universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Viestintä Tammerfors universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Viestintätieteet Vasa universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk
  • matematik (lång eller kort).

Det maximala poängantalet är 157,9.

För “filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära”:

 • i EB-examen filosofi, historia, psykologi eller economics
 • i IB-examen filosofi, historia, psykologi, global politics eller economics
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen filosofi, historia eller ekonomi.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Kommunikationsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Politik, medier och kommunikation Helsingfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik Helsingfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sociala vetenskaper: socialt arbete Helsingfors universitet 54 Minst vitsord C i modersmål.
Samhälle i förändring Helsingfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, ansökningsmålet samhällsvetenskaper (undervisning på svenska) Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan 51 Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, ansökningsmålet socialt arbete (undervisning på svenska) Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö, Kuopio Östra Finlands universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet, Joensuu Östra Finlands universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet, Kuopio Östra Finlands universitet 53 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö Jyväskylä universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet ja filosofia Jyväskylä universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen Lapplands universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Matkailututkimus Lapplands universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Politiikkatieteet ja sosiologia Lapplands universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö Lapplands universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Hallintotieteet Tammerfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Politiikan tutkimus Tammerfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö Tammerfors universitet 52 Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatutkimus Tammerfors universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Poliittinen historia ja valtio-oppi Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalitieteet Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Hallintotieteet Vasa universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, Åbo (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Minst vitsord C i modersmål.
Socialvetenskaper, Vasa (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk
  • matematik (lång eller kort).

Det maximala poängantalet är 157,9.

För “filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära”:

 • i EB-examen filosofi, historia, psykologi eller economics
 • i IB-examen filosofi, historia, psykologi, global politics eller economics
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen filosofi, historia eller ekonomi.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Samhällsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Konst

Inom det konstnärliga området tas betygsantagningen inte i bruk, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas in på basis av antingen de sammanräknade poängen för betyget och urvalsprovet eller endast på basis av urvalsprovet.

[Tillbaka till början av sidan.]

Kulturforskning och konstforskning, litteraturvetenskap, samisk kultur

[Tillbaka till början av sidan.]

Kulturforskning och konstforskning

Kulturforskning och konstforskning: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Kulturforskning Helsingfors universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Konstforskning Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Kulttuurintutkimus, Joensuu Östra Finlands universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa Jyväskylä universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Musiikkitiede Jyväskylä universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Taidehistoria ja taidekasvatus Jyväskylä universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Informaatiotutkimus Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Kulttuuriantropologia ja arkeologia Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Kulttuurien tutkimus Åbo universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Björneborg Åbo universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Åbo universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Kulturforskning och konstforskning: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Kirjallisuus Jyväskylä universitet 51 Minst vitsord M i modersmål.
Kirjallisuustiede Tammerfors universitet 53 Minst vitsord M i modersmål.
Kirjallisuustieteet Åbo universitet 51 Minst vitsord M i modersmål finska.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Litteraturvetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Samisk kultur

Samisk kultur: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Saamelainen kulttuuri Uleåborgs universitet 60 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • samiska eller finska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Samisk kultur: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
samiska eller finska 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper

[Tillbaka till början av sidan.]

Lantbruksvetenskaper

Lantbruksvetenskaper: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Lantbruksvetenskaper Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 159,5.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Lantbruksvetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Skogsvetenskaper

Skogsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Skogsvetenskaper Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Metsätiede, Joensuu Östra Finlands universitet 53 Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Skogsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett) L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Livsmedelvetenskap, näringslära

[Tillbaka till början av sidan.]

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsvetenskap: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Livsmedelsvetenskaper Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller kemi
 • kemi eller biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 170,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Livsmedelsvetenskap: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
kemi eller biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Näringslära

Näringslära: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Ravitsemustiede Östra Finlands universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • fysik
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 199,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Näringslära: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort) L E M C B A
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett) L E M C B A
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett) L E M C B A
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion eller livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Språk

[Tillbaka till början av sidan.]

Engelska språket

Engelska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Engelska Helsingfors universitet 51
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu Östra Finlands universitet 51
Englannin kieli, aineenopettaja Jyväskylä universitet 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Englannin kieli Jyväskylä universitet 51
Englannin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus Jyväskylä universitet 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Englannin kieli Uleåborgs universitet 60
Englannin kieli Tammerfors universitet 51
Englannin kieli Åbo universitet 51
Engelska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet

I studentexamen minst vitsord E i lång engelska.

I EB-examen

 • avlagt L1-engelska eller
 • minst vitsord 8,00 i L2-engelska.

I IB-examen

 • avlagt A-engelska eller
 • minst vitsord 6 i B-engelska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i A1-engelska.

Jyväskylä universitet

I studentexamen minst vitsord M i modersmål och minst vitsord M i lång engelska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-engelska eller
 • minst vitsord 7,00 i L2-engelska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-engelska eller
 • avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo universitet

I studentexamen minst vitsord E i lång engelska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-engelska eller
 • minst vitsord 8,00 i L2-engelska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • Minst vitsord 5 i A-engelska eller
 • avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 6 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • lång engelska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Engelska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
engelska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Finska språket

Finska språket: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Suomen kieli ja kulttuuri Helsingfors universitet 30 Minst vitsord M i finska som andraspråk.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus Helsingfors universitet 51 Minst vitsord M i finska som modersmål.
Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu Östra Finlands universitet 53 Godkänt studentprov i finska som modersmål eller godkänt studentprov i finska som andraspråk.
Suomen kieli Jyväskylä universitet 51 Minst vitsord M i finska som modersmål eller vitsord L i finska som andraspråk eller vitsord L i finska som andra inhemska språk.
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Jyväskylä universitet 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Minst vitsord M i finska som modersmål eller vitsord L i finska som andraspråk eller vitsord L i finska som andra inhemska språk.
Suomen kieli ja kirjallisuuden tutkimus Uleåborgs universitet 60 Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord M i finska som andraspråk.
Suomen kieli Tammerfors universitet 51 Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord E i finska som andraspråk.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Åbo universitet 51 Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord M i samiska som modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (Notera undantagen i Helsingfors universitet.)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

I Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja kulttuuri” beaktas bara finska som andraspråk som modersmål.

I Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus” beaktas bara finska som modersmål.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Finska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Finska språket (undervisning på svenska)

Finska språket (undervisning på svenska): kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Finska språket (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • andra inhemska språket: finska eller svenska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Finska språket (undervisning på svenska): poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Andra inhemska språket, finska eller svenska (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
andra inhemska språket, långt 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
andra inhemska språket, medellångt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Franska språket

Franska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Franska Helsingfors universitet 51
Ranska Åbo universitet 51
Franska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång franska eller
 • minst vitsord E i kort franska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-franska eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-franska eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-franska.

I IB-examen

 • avlagt A-franska eller
 • minst vitsord 5 i B-franska eller
 • minst vitsord 6 i AB-franska.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i B1-franska eller
 • minst vitsord 10 i B2- eller B3-franska.
Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång franska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord M i kort franska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-franska eller
 • avlagt L2-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-franska eller
 • avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 4 i B-franska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 5 i AB-franska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 7 i B1-franska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål eller
 • minst vitsord 8 i B2- eller B3-franska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.
Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • franska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Franska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Franska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
franska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
franska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
franska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Franska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Franska språket, direktantagning: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Romaaninen filologia Jyväskylä universitet Minst 51
Romaaninen filologia, aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Romaaninen filologia, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång franska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort franska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-franska eller
 • avlagt L2-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • L4- eller L5-franska minst vitsord 8,00 och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-franska eller
 • avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-franska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-franska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • B1-franska minst vitsord 8 och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål eller
 • B2- eller B3-franska minst vitsord 10 och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Italienska språket

Italienska språket: kvot.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Italienska Helsingfors universitet 51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen minst vitsord E i kort italienska.

I EB-examen

 • avlagt L1-, L2- eller L3-italienska eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-italienska.

I IB-examen

 • avlagt A- eller B-italienska eller
 • minst vitsord 6 i AB-italienska.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • italienska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Italienska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Italienska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
italienska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
italienska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
italienska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Italienska språket, grundnivå

Italienska språket, grundnivå: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Italian kieli Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Italienska språket, grundnivå: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Kielet (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Ryska språket

Ryska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ryska som främmande språk Helsingfors universitet 51
Venäjän kieli, Joensuu Östra Finlands universitet 52
Venäjän kieli Tammerfors universitet 51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång ryska och minst vitsord M i finska som modersmål eller svenska som modersmål eller
 • minst vitsord E i kort ryska och minst vitsord M i finska som modersmål eller svenska som modersmål.

I EB-examen minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-ryska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller L1-svenska.

I IB-examen

 • avlagt A-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska eller
 • minst vitsord 5 i B-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska eller
 • minst vitsord 6 i AB-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B2- eller B3-ryska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång ryska eller
 • minst vitsord M i kort ryska.

I EB-examen minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-ryska.

I IB-examen

 • avlagt A-ryska eller
 • minst vitsord 4 i B-ryska eller
 • minst vitsord 5 AB-ryska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i B2- eller B3-ryska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • ryska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Ryska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Ryska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
ryska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
ryska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
ryska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Ryska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Ryska språket, direktantagning: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Venäjän kieli ja kulttuuri Jyväskylä universitet Minst 51
Venäjän kieli ja kulttuuri, aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Venäjän kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång ryska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort ryska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-ryska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-ryska eller
 • avlagt A-ryska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-ryska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-ryska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B2- eller B3-ryska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Ryska språket, grundnivå

Ryska språket, grundnivå: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Ryska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60 Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Ryska språket, grundnivå: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Spanska språket

Spanska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Spanska Helsingfors universitet 51
Espanja Åbo universitet 51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång spanska eller
 • E i kort spanska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-spanska eller
 • vitsord 7,00 i L3-spanska eller
 • vitsord 8,00 i L4- eller L5-spanska.

I IB-examen

 • avlagt A-spanska eller
 • minst vitsord 5 i B-spanska eller
 • minst vitsord 6 i AB-spanska.
Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång spanska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort spanska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-spanska eller
 • avlagt L2-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-spanska eller
 • avlagt A-spanska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-spanska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-spanska och minst vitsord 5 i A-språket.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • spanska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Spanska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Spanska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
spanska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
spanska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
spanska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Svenska språket

Svenska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) Helsingfors universitet 51
Ruotsin kieli, Joensuu Östra Finlands universitet 75
Ruotsin kieli Uleåborgs universitet 60
Pohjoismaiset kielet Tammerfors universitet 54
Pohjoismaiset kielet Åbo universitet 51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk eller
 • minst vitsord E i medellång lärokurs i svenska som andra inhemska språk.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 9,00 i L3-svenska.

I IB-examen minst vitsord 5 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i B1-svenska.

Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång eller medellång svenska eller
 • minst vitsord C i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk.

I EB-examen

 • minst vitsord 6,00 i L1- eller L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-svenska.

I IB-examen

 • minst vitsord 4 i A-svenska eller
 • minst vitsord 5 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina B1-svenska minst vitsord 8.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit finska eller samiska som modersmål, sökande som skrivit finska som andra språk

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång svenska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i medellång svenska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 8,00 i L3-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska.

I IB-examen minst vitsord 5 i B-svenska och minst vitsord 5 i A-finska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B1-svenska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit svenska som modersmål

I studentexamen minst vitsord M i svenska som modersmål.

I EB-examen minst vitsord 7,00 i L1-svenska.

I IB-examen minst vitsord 5 i A-svenska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (I Helsingfors universitets utbildning ”Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)” beaktas bara finska som modersmål.)
 • svenska eller finska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Svenska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Svenska eller finska (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
Svenska eller finska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Svenska eller finska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Svenska eller finska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Svenska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Svenska språket, direktantagning: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ruotsin kieli Jyväskylä universitet Minst 51
Ruotsin kieli, aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Ruotsin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet, sökande som skrivit finska som modersmål

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång svenska och minst vitsord M i finska som modersmål eller
 • vitsord L i medellång svenska och minst vitsord M i finska som modersmål.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 9,00 i L3-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska.

I IB-examen

 • avlagt A-svenska och minst vitsord 5 i A-finska eller
 • minst vitsord 5 i B-svenska och minst vitsord 5 i A-finska.

I RP- och DIA-examina B1-svenska minst vitsord 8 och minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Jyväskylä universitet, sökande som skrivit svenska som modersmål

I studentexamen

 • minst vitsord M i svenska som modersmål och minst vitsord M i lång finska eller
 • minst vitsord M i svenska som modersmål och vitsord L i medellång finska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och avlagt L2-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och minst vitsord 7,00 i ONL-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och minst vitsord 9,00 i L3-finska.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-svenska och avlagt A-finska eller
 • minst vitsord 5 i A-svenska och minst vitsord 5 i B-finska.
Jyväskylä universitet, skrivet med finska som andraspråk
 • minst vitsord M i lång svenska och vitsord L i finska som andraspråk eller
 • vitsord L i medellång svenska och vitsord L i finska som andraspråk.
Jyväskylä universitet, skrivet med svenka som andraspråk
 • vitsord L i svenska som andraspråk och minst vitsord M i lång finska eller
 • vitsord L i svenska som andraspråk och vitsord L i meddellång finska.
Jyväskylä universitet, skrivet med svenska och finska som modersmål

Minst vitsord M i svenska som modersmål och minst vitsord M i finska som modersmål.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Svenska språket (undervisning på svenska)

Svenska språket (undervisning på svenska): kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51
Svenska språket (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

Minst vitsord M i svenska som modersmål.

Åbo Akademi

I studentexamen

 • minst vitsord M i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk eller
 • minst vitsord M i lång svenska eller
 • minst vitsord E i medellång svenska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1- eller L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 8,00 i L3-svenska.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-svenska eller
 • minst vitsord 6 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina

minst vitsord 10 i B1-svenska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (I Helsingfors universitets utbildning beaktas bara svenska som modersmål)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Svenska språket (undervisning på svenska): poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Tyska språket

Tyska språket: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Tyska Helsingfors universitet 51
Saksan kieli ja kulttuuri Uleåborgs universitet 60
Saksan kieli Tammerfors universitet 54
Saksan kieli Åbo universitet 51
Tyska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång tyska,
 • minst vitsord E i kort tyska.

I EB-examen

 • L1- eller avlagt L2-tyska eller
 • L3-tyska minst vitsord 7,00 eller
 • L4- eller L5-tyska minst vitsord 8,00.

I IB-examen

 • avlagt A-tyska eller
 • B-tyska minst vitsord 5 eller
 • minst vitsord 6 i AB-tyska.

I RP- och DIA-examina avlagt tyska.

Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång tyska eller
 • minst vitsord M i kort tyska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-tyska eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-tyska eller
 • minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-tyska.

I IB-examen

 • avlagt A-tyska eller
 • minst vitsord 4 i B-tyska eller
 • minst vitsord 5 i AB-tyska.

I RP- och DIA-examina avlagt tyska.

Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång tyska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord M i kort tyska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,0 i L1-tyska eller
 • avlagt L2-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • L4- eller L5-tyska minst vitsord 7,00 och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-tyska eller
 • avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 4 i B-tyska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 5 i AB-tyska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i tyska eller
 • avlagt tyska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.
Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • tyska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Tyska språket: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Tyska språket (det som ger sökanden de högsta poängen) L E M C B A
tyska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
tyska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
tyska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Tyska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Tyska språket, direktantagning: kvoter.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Saksan kieli ja kulttuuri Jyväskylä universitet Minst 51
Saksan kieli ja kulttuuri, aineenopettaja Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Saksan kieli ja kulttuuri, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus Jyväskylä universitet Minst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång tyska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort tyska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,0 i L1-tyska eller
 • avlagt L2-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-tyska eller
 • avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-tyska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-tyska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i tyska eller
 • avlagt tyska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Andra språk 1

Andra språk 1: kvot och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Åbo universitet 51 Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Andra språk 1: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Andra språk 2

Andra språk 2: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Viittomakieli Jyväskylä universitet 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.) Minst vitsord M i modersmål.
Saamen kieli, inarinsaame Uleåborgs universitet 60 Minst vitsord C i enaresamiska som modersmål eller som kort enaresamiska.
Saamen kieli, pohjoissaame Uleåborgs universitet 60 Minst vitsord C i nordsamiska som modersmål eller minst vitsord E i kort nordsamiska
Saamen kieli, koltansaame Uleåborgs universitet 60 Minst vitsord C i skoltsamiska som modersmål eller som kort språk.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Andra språk 2: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Andra språk 3

Andra språk 3: kvoter och tröskelkriterier.
Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier
Världens språk och språkvetenskaper Helsingfors universitet 51 Inga tröskelkriterier.
Kiinan kieli Åbo universitet 51 Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Se läsanvisningar för tabellerna i slutet av sidan.

Se läsanvisningar för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i slutet av sidan.

Andra språk 3: poängsättning i betygsurval.
Ämne Vitsord
Ämnen som ska poängsättas för alla L E M C B A
modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
språk, långt 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
språk, medellångt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
språk, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen L E M C B A
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]


Poängsättning i betygsurvalet och läsanvisningar för tabellerna

[Tillbaka till början av sidan.]

Läsanvisningar för tabellerna

 • I betygsurvalet varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet.
 • Utbildningarna har kunnat fastställa ett eller flera tröskelvillkor. Tröskelvillkoren ska fyllas i så att man kan bli vald i betygsurvalet.
 • Alla utbildningar ger poäng i modersmålet.
  • Som modersmål beaktas finska som modersmål, svenska som modersmål, samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk.
  • I några utbildningar har modersmålets ställning begränsats. Dessa undantag nämns vid utbildningarna i fråga.
  • Om sökanden skrivit två prov på modersmålsnivå beaktas det ena som långt språk.
 • Utbildningarna har definierat vilka ämnen som poängsätts utöver modersmålet.
 • Den sökande kan få poäng endast en gång för ett ämne. I matematik kan den sökande få poäng för antingen lång matematik eller kort matematik.
 • Om den sökande har skrivit flera språk på samma nivå (lång, medellång, kort) och den poängsättning som utbildningen definierar möjliggör det, kan den sökande få poäng för flera språk.
  • Exempel: I poängsättningen för betygsurvalet till utbildningen beaktas fem ämnen så att utöver modersmålet beaktas fyra ämnen som kan vara vilka som helst. Sökanden har skrivit finska som modersmål, lång svenska, lång engelska, kort franska och biologi. Den sökande får poäng för alla ämnen han eller hon skrivit i betygsurvalet för utbildningen i fråga.
 • Den sökande kan bli antagen i betygsurvalet även om han eller hon inte har avlagt alla de ämnen som utbildningen definierat, om poängen för de övriga ämnena räcker.
 • Poäng ges för de prov i realen som avlagts 2006 och därefter. Man får inga poäng för realprovet före 2006.
 • Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande enligt utbildningens urvalskriterier.
 • Om sökanden avlagt både en IB-, RP- eller RP- och DIA-examen och en finländsk studentexamen eller enskilda studentprov räknas hens poäng på basis av den kombination som ger det bästa poängantalet.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Tröskelkriterier

Ett tröskelvillkor är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i det. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Utbildningen kan välja att ha ett eller flera tröskelvillkor för betygsurvalet. Tröskelvillkoren anges i samband med varje utbildning.

Exempel 1 på tröskelvillkor

Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är vitsordet M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen till den aktuella utbildningens betygsurval.

Exempel 2 på tröskelvillkor

Om modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det provet i finska som modersmål, svenska som modersmål. samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk. Om finska/svenska/samiska som modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det endast prov i modersmål i nämnda språk, och avlagt prov i finska/svenska som andra språk fyller inte tröskelvillkoret.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Direktval

På vissa utbildningar kan man ha direktval istället för eller parallellt med betygurval. Direktval betyder val som bygger på betyg, då rätt att avlägga examen ges direkt med utgångspunkt i vitsordet i ett visst ämne.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Rätt att avlägga examen

Om den sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna har fått en studieplats inom universitetsutbildningen, har den sökande i regel rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. I vissa undantagsfall beviljas rätt att avlägga examen endast för lägre högskoleutbildning (t.ex. barnträdgårdslärarutbildningen). Om rätt att avlägga examen beviljas endast för lägre högskoleexamen ska det anges i samband med utbildningen.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

Krav på språkkunskaper

Den sökande måste påvisa sina kunskaper i finska eller svenska redan i ansökningsskedet. Språkkunskaperna kan inte påvisas genom urvalsprov. I allmänhet påvisas kunskaper i finska eller svenska med studentexamens uppgifter och den sökande behöver inte lämna in något separat intyg över språkkunskaperna. Om den sökande måste påvisa sina språkkunskaper med ett separat intyg, visas begäran om att bifoga intyget på ansökningsblanketten. Sätten att påvisa språkkunskaperna finns på respektive universitets webbplats.

Vid ansökan till engelskspråkiga utbildningsprogram påvisas kunskaper i engelska.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

[Tillbaka till början av sidan.]


Poängsättning för EB-, IB-, RP- och DIA-examina

Vid betygsurvalet omvandlas vitsorden för den europeiska studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA) som avlagts i Finland till att motsvara vitsorden för den finländska studentexamen. Dessa jämförelsetabeller presenteras i varje examens egna del.

Att beakta vid poängsättningen av EB-, IB-, RP- och DIA-examina:

 • EB-, IB-, RP- och DIA-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina i poängtabellerna.
 • Tröskelvillkoren för utbildningarna har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden och poängen för EB-, IB-, RP- och DIA-examina så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelvillkoret uppfylls. Undantag är en del av språkutbildningarna där tröskelvillkoren anges separat som vitsord och poäng för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i samband med kriterierna för betygsurval.

Europeisk studentexamen (EB)

Vid bedömningen av EB-examen används två rekommendationer för motsvarighet: för utexaminerade som utexaminerats 2021 och senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och för utexaminerade som utexaminerats 2020 och tidigare den gamla motsvarighetsrekommendationen.

Vitsorden för de prov som ingår i EB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2021 och senare.
Vitsord för provet i EB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00 laudatur (L)
8,00–8,99 eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99 magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99 cum laude approbatur (C)
5,50–5,99 lubenter approbatur (B)
5,00–5,49 approbatur (A)
Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2020 och tidigare.
Vitsord för provet i EB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00 laudatur (L)
8,00–8,99 eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99 magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99 cum laude approbatur (C)
5,00–5,99 lubenter approbatur (B)
4,00–4,99 approbatur (A)

EB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.
Ämne i EB-examen Motsvarande ämne i studentexamen
L1-språk modersmål
L2-språk långt språk
L3-språk, Other National Language medellångt språk
L4-språk, L5-språk kort språk
lång matematik (5h) lång matematik
kort matematik (3h) kort matematik

Realiaämnena i EB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]


International Baccalaureate-examen (IB)

Vitsorden för de prov som ingår i IB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet.
Vitsord för provet i IB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
7 laudatur (L)
6 eximia cum laude approbatur (E)
5 magna cum laude approbatur (M)
4 cum laude approbatur (C)
3 lubenter approbatur (B)
2 approbatur (A)

IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.
Ämne i IB-examen Motsvarande ämne i studentexamen

IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.
Ämne i IB-examen Motsvarande ämne i studentexamen
A-språk modersmål
A-språk (inte samma som modersmål), B-engelska långt språk
övriga B-språk medellångt språk
AB-språk kort språk
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
lång matematik
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
kort matematik

Realiaämnena i IB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]


Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)

Vitsorden för de prov som ingår i RP- och DIA-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet.
Poäng för provet i RP- och DIA-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
13–15 laudatur (L)
10–12 eximia cum laude approbatur (E)
8–9 magna cum laude approbatur (M)
7 cum laude approbatur (C)
5–6 lubenter approbatur (B)
4 approbatur (A)

RP- och DIA-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.
Ämne i Rp- och DIA-examen Motsvarande ämne i studentexamen
modersmål finska eller tyska modersmål
finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska långt språk
B1-språk medellångt språk
B2-språk eller B3-språk kort språk
matematik lång matematik
matematik från normenlighetsintyg kort matematik

Realiaämnena i RP-/DIA-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examensämnen beaktas poängen i normenlighetsintyget som ges av Tyska skolan i Helsingfors.

[Tillbaka till början av detta avsnitt.]

[Tillbaka till början av sidan.]