Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Poängsättning i betygsurval vid universiteten

Observera att uppgifterna på denna sida gäller betygsantagningen år 2020. Uppgifterna om betygsantagningen år 2021 uppdateras här i ett senare skede.

Innehåll


BIOKEMI, BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAPER, BIOMEDICIN

[till början av sidan]

BIOKEMI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Molekylära biovetenskaper Helsingfors universitet 51
Biokemia Uleåborgs universitet 51
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka Tammerfors universitet 51
Biokemi Åbo universitet 51

Tröskelkriterier

Biokemia (Uleåborgs universitet, Åbo universitet), Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (Tammerfors universitet):

Inga tröskelkriterier.

Molekylära biovetenskaper (Helsingfors universitet):

Godkänt vitsord i biologi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
  • Fysik
  • Högst ett realämne
  • Högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

BIOKEMI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett)
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 166,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAPER

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Biologia Helsingfors universitet 51
Biologi (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51
Miljövetenskaper Helsingfors universitet 51
Ympäristö- ja biotieteet (Joensuu) Östra Finlands universitet 75
Ympäristö- ja biotieteet (Kuopio) Östra Finlands universitet 80
Biologia Jyväskylä universitet 51
Luonnonvarat ja ympäristö Jyväskylä universitet 85
Biologia Uleåborgs universitet 51
Biologia Åbo universitet 51
Biovetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70

Tröskelkriterier

Biologia (Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet), Ympäristö- ja biotieteet (Östra Finlands universitet, Joensuu) och Biovetenskaper (Åbo Akademi) :

Inga tröskelkriterier.

Ympäristö- ja biotieteet (Östra Finlands universitet, Kuopio) och Luonnonvarat ja ympäristö (Jyväskylä universitet):

Godkänt vitsord i fysik eller kemi.

Biologia (Helsingfors universitet), Biologi (Helsingfors universitet) och Miljövetenskaper (Helsingfors universitet):

Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
biologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 166,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

BIOMEDICIN

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Biolääketiede (Kuopio) Östra Finlands universitet 51
Biomedicin Åbo universitet 51

Tröskelkriterier

Minst vitsord C i biologi och kemi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Ett realämne
 • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

BIOMEDICIN L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 190,2

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

DATAVETENSKAP, INFORMATIONSNÄTVERK, SYSTEMVETENSKAP

[till början av sidan]

DATAVETENSKAP

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Datavetenskap Helsingfors universitet 55
Tietojenkäsittelytiede (Joensuu) Östra Finlands universitet 55*
Tietojenkäsittelytiede (Kuopio) Östra Finlands universitet 55*
Tietotekniikka Jyväskylä universitet 55
Tietotekniikan aineenopettaja Jyväskylä universitet 100**
Tietojenkäsittelytiede Uleåborgs universitet 55
Tietojenkäsittelytieteet70 Tammerfors universitet 55
Tietojenkäsittelytiede Åbo universitet 55
Datavetenskap (undervisning på svenska) Åbo Akademi 55

*Innehåller direktantagning med minst vitsord E i lång matematik. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.
**sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet, Åbo universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.

Östra Finlands universitet:

Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.

Jyväskylä universitet, Tietotekniikka:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.

Jyväskylä universitet, tietotekniikan aineenopettajakoulutus, Tammerfors universitet, Åbo Akademi:

Inga tröskelkriterier.

Uleåborgs universitet:

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

DATAVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 132,7

Ytterligare information: http://tkt-yhteisvalinta.fi/

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

INFORMATIONSNÄTVERK

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Informationsnätverk Aalto-universitetet 51

Tröskelkriterier

Vitsord L i lång matematik och minst vitsord E i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång)
 • Långt språk
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
  • Högst ett matematiskt realämne
  • Högst ett realämne
  • Högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

INFORMATIONSNÄTVERK L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
språk, långt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett)
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 165,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

SYSTEMVETENSKAP

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Tietojärjestelmätiede Jyväskylä universitet 51

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Engelska
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

SYSTEMVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Engelska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
engelska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
engelska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
engelska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 138,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

DET PEDAGOGISKA OMRÅDET, LOGOPEDI, PSYKOLOGI

[till början av sidan]

DET PEDAGOGISKA OMRÅDET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Erityispedagogiikka Helsingfors universitet 60*
Kotitalousopettaja Helsingfors universitet 60*
Käsityönopettaja Helsingfors universitet 60*
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen Helsingfors universitet 60*
Luokanopettaja Helsingfors universitet 60*
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Helsingfors universitet 60
Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60*
Klasslärare (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60*
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija (Joensuu) Östra Finlands universitet 60
Erityisopettaja (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Opinto-ohjaaja (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Luokanopettaja (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Kotitalousopettaja (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamen (Joensuu) Östra Finlands universitet 60*
Erityispedagogiikka Jyväskylä universitet 60*
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä universitet 60
Luokanopettaja Jyväskylä universitet 60*
Varhaiskasvatus Jyväskylä universitet 60*
Kasvatusala Lapplands universitet 60
Luokanopettaja Lapplands universitet 60*
Erityispedagogiikka Uleåborgs universitet 60*
Intercultural Teacher Education Uleåborgs universitet 60*
Kasvatustieteet Uleåborgs universitet 60
Luokanopettaja Uleåborgs universitet 60*
Varhaiskasvatus Uleåborgs universitet 60*
Varhaiskasvatus Uleåborgs universitet 60*
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus Tammerfors universitet 40
Luokanopettaja Tammerfors universitet 60*
Varhaiskasvatus, lägre högskoleexamen Tammerfors universitet 60*
Kasvatustieteet Åbo universitet 60
Käsityönopettaja Åbo universitet 60*
Lastentarhanopettaja, lägre högskoleexamen Åbo universitet 60*
Luokanopettaja (Rauma) Åbo universitet 60*
Luokanopettaja (Åbo) Åbo universitet 60*
Barnträdgårdslärare, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Barnträdgårdslärare, språkbad, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Klasslärare (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Klasslärare, språkbad (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Speciallärare (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Ämneslärare i huslig ekonomi och teknisk slöjd eller textilslöjd (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*
Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämne
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

DET PEDAGOGISKA OMRÅDET L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Ytterligare information: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

LOGOPEDI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Logopedi Helsingfors universitet 70
Logopedia Uleåborgs universitet 70
Logopedia Tammerfors universitet 70
Logopedia Åbo universitet 70
Logopedi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70

Tröskelkriterier

Minst vitsord M i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst två realämnen
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

LOGOPEDI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst två)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 148,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

PSYKOLOGI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Psykologi Helsingfors universitet 60
Psykologia (Joensuu) Östra Finlands universitet 60
Psykologia Jyväskylä universitet 60
Psykologia Tammerfors universitet 60
Psykologia Åbo universitet 60
Psykologi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort)
 • ett realämne
 • ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

PSYKOLOGI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
psykologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

DIPLOMINGENJÖR- OCH ARKITEKTUTBILDNINGEN

[till början av sidan]

TEKNIK: GEMENSAM DIA-ANTAGNING

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningen Aalto-universitetet 60–80
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Villmanstrands tekniska universitet 60–80
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Uleåborgs universitet 60–80
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Tammerfors tekniska universitet (fr.o.m. 1.1.2019 Tammerfors universitet) 60–80
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Åbo universitet 60
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutukset Vasa universitet 60–80
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70

Tröskelkriterier

Utbildningsspecifika tröskelkriterier publiceras på hösten 2019.

Alla bör ha avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt vitsord.

Dessutom har utbildningarna egna tröskelkriterier. De här tröskelkriterierna kan vara för lång matematik, fysik eller kemi, och vitsordskravet för dessa kan vara mellan C och L. Om ett tröskelkriterium för utbildningen fastställts i fler än ett ämne räcker det att sökanden överskrider tröskelkriteriet i ett ämne.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för tre ämnen:

 • Modersmål
 • Lång matematik
 • Det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik eller kemi
TEKNIK: GEMENSAM DIA-ANTAGNING L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

Maximalt poängantal: 105,0

Ytterligare information: http://dia.fi/

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

ARKITEKTUR OCH LANDSKAPSARKITEKTUR: GEMENSAM DIA-ANTAGNING

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Arkitektur Aalto-universitetet Ingen betygsantagning
Landskapsarkitektur Aalto-universitetet Ingen betygsantagning
Arkkitehtuuri Tammerfors tekniska universitet Ingen betygsantagning
Arkkitehtuuri Uleåborgs universitet Ingen betygsantagning

Betygsantagningen kommer inte att tas i bruk för ansökningsobjekten arkitektur och landskapsarkitektur inom den gemensamma DIA-ansökan, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas antingen på basis av de sammanräknade poängen för betyget och inträdesprovet eller endast på basis av poängen från provet. När poängen för betyget räknas kommer man att använda en tillämpning av poängsättningsverktyget som utarbetats under reformprojektet.

Ytterligare information: http://dia.fi/

[till början av avsnittet]

EKONOMI, EKONOMIUTBILDNING, RÄTTVETENSKAP

[till början av sidan]

EKONOMI

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ekonomi Helsingfors universitet 90
Miljö- och livsmedelsekonomi Helsingfors universitet 51
Taloustiede Åbo universitet 53

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet, Taloustiede; Åbo universitet:

Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.

Helsingfors universitet, Ympäristö- ja elintarviketalous:

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

EKONOMI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

EKONOMIUTBILDNING

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Kauppatieteet Aalto-universitetet 60
Ekonomi (Helsingfors, undervisning på svenska) Hanken Svenska handelshögskolan 60
Ekonomi (Vasa, undervisning på svenska) Hanken Svenska handelshögskolan 60
Kauppatieteet (Joensuu) Östra Finlands universitet 60
Kauppatieteet (Kuopio) Östra Finlands universitet 60
Taloustiede Jyväskylä universitet 60
Yrityksen taloustieteet Jyväskylä universitet 60
Kauppatieteet Villmanstrands tekniska universitet 60
Kauppatieteet Uleåborgs universitet 60
Kauppatieteet Tammerfors universitet 60
Kauppatieteet (Björneborg) Åbo universitet 60
Kauppatieteet (Åbo) Åbo universitet 60
Kauppatieteet Vasa universitet 60
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede Vasa universitet 60
Ekonomi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier

Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

EKONOMIUTBILDNING L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Ytterligare information: http://www.kauppatieteet.fi/

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

RÄTTVETENSKAP

Utbildningar (det rättvetenskapliga området) Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Juridik (Helsingfors, undervisning på svenska) Helsingfors universitet 40
Juridik (Vasa, undervisning på svenska) Helsingfors universitet 40
Oikeustiede (Helsinki) Helsingfors universitet 40
Oikeustiede (Vaasa) Helsingfors universitet 40
Oikeustiede (Joensuu) Östra Finlands universitet 40
Oikeustiede Lapplands universitet 40
Oikeustiede Åbo universitet 40
Rättsnotarie, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 40

 

Utbildningar (det samhällsvetenskapliga området) Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Julkisoikeus (Joensuu) Östra Finlands universitet 75 (uppdaterad 8.11.2019)

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

RÄTTVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Ytterligare information: https://www.oikeustieteet.fi/

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

FARMACI, HÄLSOVETENSKAPER, MEDICINSKA UTBILDNINGSOMRÅDET

[till början av sidan]

FARMACI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Farmaceut, lägre högskoleexamen Helsingfors universitet 70
Farmaceut och provisor Helsingfors universitet 70
Farmaseutti, lägre högskoleexamen (Kuopio) Östra Finlands universitet 70
Farmaseutti ja proviisori (Kuopio) Östra Finlands universitet 70
Farmaci, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet

Godkänt vitsord i lång eller kort matematik och kemi.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Ett realämne
 • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

FARMACI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 190,2

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

HÄLSOVETENSKAPER

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Terveyden edistäminen Östra Finlands universitet 60
Terveystieteet Jyväskylä universitet 55
Kansanterveystiede Tammerfors universitet 55
Terveystieteet  (Ny utbildning tillagd 18.6.2019) Uleåborgs universitet 51
Hälsovetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:

a) Hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

HÄLSOVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Alternativ a)
hälsokunskap 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Alternativ a) De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Alternativ b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: alternativ a) 158,0 och alternativ b) 154,0.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

MEDICINSKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Veterinärmedicin Helsingfors universitet Högst 51

 

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Odontologi Helsingfors universitet Högst 51
Hammaslääketiede (Kuopio) Östra Finlands universitet Högst 51
Hammaslääketiede Uleåborgs universitet Högst 51
Hammaslääketiede Åbo universitet Högst 51

 

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Lääketiede Helsingfors universitet Högst 51
Medicin (undervisning på svenska) Helsingfors universitet Högst 51
Lääketiede (Kuopio) Östra Finlands universitet Högst 51
Lääketiede Uleåborgs universitet Högst 51
Lääketiede Tammerfors universitet Högst 51
Lääketiede Åbo universitet Högst 51

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • Fysik
  • Högst ett realämne
  • Högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

MEDICINSKA UTBILDNINGSOMRÅDET L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett)
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 199,0

Ytterligare information: www.laaketieteelliset.fi

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

FILOSOFI, HISTORIA, TEOLOGI

[till början av sidan]

FILOSOFI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Filosofia Helsingfors universitet 51
Filosofi (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51
Filosofia Åbo universitet 51
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi se Kulturforskning och konstforskning

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet:

Inga tröskelkriterier

Åbo universitet:

Minst vitsord C i modersmål

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:

a) Filosofi och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
b) De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

FILOSOFI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Alternativ a)
filosofi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Alternativ a) De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b) De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: alternativ a) 131,4 och alternativ b) 125,7.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

HISTORIA

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Historia Helsingfors universitet 60
Historia (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 60
Historia (Joensuu) Östra Finlands universitet 53
Historia Jyväskylä universitet 60
Historia ja tieteiden ja aatteiden historia (Tidigare namn på utbildningen Historia. Utbildningens namn har ändrats 18.6.2019) Uleåborgs universitet 60
Historia Tammerfors universitet 51
Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Åbo universitet 51
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi se Kulturforskning och konstforskning

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet:

Inga tröskelkriterier

Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet:

Minst vitsord C i modersmål

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Historia
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

HISTORIA L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
historia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

TEOLOGI, VÄSTLIG

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Teologi och religionsforskning Helsingfors universitet 51
Läntinen teologia, teologi (Joensuu) Östra Finlands universitet 51
Läntinen teologia, opetusala (Joensuu) Östra Finlands universitet 51*
Teologi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51

*En del av sökandena väljs till lärarutbildningens lämplighetstest på basis av betyget.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Religion eller livsåskådningslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

 TEOLOGI, VÄSTLIG L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
religion eller livsåskådningslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningslära 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** Helsingfors och Östra Finlands universitet: Historia eller psykologi eller filosofi i EB- och IB-examina, historia i RP-examina, historia eller religion eller filosofi i DIA-examina
*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

TEOLOGI, ORTODOX

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Religion (ortodox)
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ortodoksinen teologia (Joensuu) Östra Finlands universitet 51*
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki (Joensuu) Östra Finlands universitet 51**

*En del av sökandena väljs till lärarutbildningens lämplighetstest på basis av betyget.
**Sökande väljs till musikprovet på basis av betyg

TEOLOGI, ORTODOX L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
religion (ortodox)** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion (ev.lut) eller livsåskådningslära 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
**Historia eller psykologi eller filosofi i EB- och IB-examina, historia i RP-examina, historia eller religion eller livsåskådningslära eller filosofi i DIA-examina
***EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

FYSIKALISKA VETENSKAPERNA, KEMI, MATEMATISKA VETENSKAPERNA

[till början av sidan]

FYSIKALISKA VETENSKAPERNA

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Fysikaliska vetenskaper Helsingfors universitet 97
Sovellettu fysiikka (Kuopio) Östra Finlands universitet 70*
Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) Jyväskylä universitet minst 70**
Fysikaaliset tieteet Åbo universitet minst 80

*Innehåller direktantagning med minst vitsord E i lång matematik. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.
**Innehåller direktantagning med minst vitsord E i fysik. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.

Östra Finlands universitet:

Minst vitsord M i lång matematik.

Jyväskylä universitet:

Minst vitsord C i fysik eller lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.

Åbo universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Fysik
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

FYSIKALISKA VETENSKAPERNA L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 135,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

KEMI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Kemi Helsingfors universitet 97
Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja) Jyväskylä universitet minst 70*
Kemia Uleåborgs universitet minst 90
Kemia Åbo universitet minst 80

*Innehåller direktantagning med minst vitsord E i kemi. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.

Jyväskylä universitet:

Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.

Uleåborgs universitet, Åbo universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord C i fysik eller kemi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

KEMI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 138,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

MATEMATISKA VETENSKAPERNA

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Lämplighetstest
Matematiska vetenskaper Helsingfors universitet 97 Nej
Ämneslärare i matematik, fysik och kemi Helsingfors universitet 97 Ja
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede (Joensuu) Östra Finlands universitet minst 51* Ja
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia (Joensuu) Östra Finlands universitet minst 51* Ja
Matematiikka, fysiikka, kemia (Joensuu) Östra Finlands universitet 72* Nej
Matematiikka ja tilastotiede Jyväskylä universitet minst 70** Nej
Matematiikan aineenopettaja Jyväskylä universitet minst 70** Ja
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet Uleåborgs universitet 92*** Nej
Matemaattisten aineiden opettaja Uleåborgs universitet 100 Ja
Matematiikka ja tilastotiede Tammerfors universitet 95** Lämplighetstest för dem som söker till ämneslärarutbildningen i matematik
Matematiikka ja tilastotiede Åbo universitet minst 80 Nej
Naturvetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 70 Nej

*Innehåller direktantagning: antingen minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.
**Innehåller direktantagning med minst vitsord E i lång matematik. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.
***Innehåller direktantagning med minst vitsord E i lång matematik eller fysik. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet, Matemaattiset tieteet:

Minst vitsord E i lång matematik.

Helsingfors universitet, Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja; Åbo Akademi:

Inga tröskelkriterier.

Östra Finlands universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.

Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet:

Minst vitsord C i lång matematik.

Uleåborgs universitet, Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet:

Minst vitsord C i lång matematik eller fysik.

Uleåborgs universitet, Matemaattisten aineiden opettaja:

Minst vitsord M i lång matematik eller fysik.

Åbo universitet:

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

MATEMATISKA VETENSKAPERNA L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 132,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

GEOGRAFI, GEOVETENSKAPER

[till början av sidan]

GEOGRAFI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Geografi Helsingfors universitet 55
Maantiede ja ympäristöpolitiikka Östra Finlands universitet 57
Maantiede Uleåborgs universitet 55
Maantiede Åbo universitet 55

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Geografi
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
  • Matematik (lång eller kort, högst ett)
  • Högst ett realämne
  • Högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

GEOGRAFI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
geografi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematik (lång eller kort, högst ett)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 131,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

GEOVETENSKAPER

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Geovetenskap Helsingfors universitet 53
Geotieteet Uleåborgs universitet 83
Geologia Åbo universitet 53

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Fysik eller kemi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
  • högst ett matematiskt realämne
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

GEOVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett)
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 166,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

IDROTT

[till början av sidan]

SAMHÄLLSVETENSKAP – IDROTT

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Liikunnan yhteiskuntatieteet Jyväskylä universitet 55*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära
 • Det långa eller medellånga språk som ger sökanden de högsta poängen
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

SAMHÄLLSVETENSKAP – IDROTT L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 131,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

IDROTTSBIOLOGI

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Liikuntabiologia Jyväskylä universitet 55*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Fysik eller biologi
 • Kemi eller hälsokunskap
 • Matematik (lång eller kort)

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

IDROTTSBIOLOGI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller biologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
kemi eller hälsokunskap 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

Maximalt poängantal: 139,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

IDROTTSPEDAGOGIK

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Liikuntapedagogiikka Jyväskylä universitet 55*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Hälsokunskap
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

IDROTTSPEDAGOGIK L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
hälsokunskap 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 131,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

KOMMUNIKATIONSVETENSKAPER, SAMHÄLLSVETENSKAPER

[till början av sidan]

KOMMUNIKATIONSVETENSKAPER

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Journalistiikka Jyväskylä universitet 51*
Viestintä Jyväskylä universitet 51*
Informaatiotutkimus Tammerfors universitet 51
Journalistiikka Tammerfors universitet 51
Mediatutkimus Tammerfors universitet 51
Puheviestintä Tammerfors universitet 51
Viestintätieteet Vasa universitet 51

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier

Minst vitsord C i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • Ett realämne
  • Ett språk
  • Matematik (lång eller kort)

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

KOMMUNIKATIONSVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-examsämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics, IB-examsämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics, RP-examsämnen: historia, DIA-examsämnen: filosofi eller historia eller ekonomi
*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Politik, medier och kommunikation Helsingfors universitet 51
Sociala vetenskaper Helsingfors universitet 51
Samhälle i förändring Helsingfors universitet 51
Samhällsvetenskaper (undervisning på svenska) Helsingfors universitet (Sos&Kom) 51
Socialt arbete (undervisning på svenska) Helsingfors universitet (Sos&Kom) 51
Sosiaalityö (Kuopio) Östra Finlands universitet 51
Yhteiskuntatieteet (Joensuu) Östra Finlands universitet 53
Yhteiskuntatieteet 71(Kuopio) Östra Finlands universitet 53
Sosiaalityö Jyväskylä universitet 51
Yhteiskuntatieteet ja filosofia Jyväskylä universitet 51
Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen Lapplands universitet 51
Matkailututkimus Lapplands universitet 51
Politiikkatieteet ja sosiologia Lapplands universitet 51
Sosiaalityö Lapplands universitet 51
Hallintotieteet Tammerfors universitet 51
Politiikan tutkimus Tammerfors universitet 51
Sosiaalityö Tammerfors universitet 51
Yhteiskuntatutkimus Tammerfors universitet 51
Poliittinen historia ja valtio-oppi Åbo universitet 51
Sosiaalitieteet Åbo universitet 51
Sosiaalityö Åbo universitet 51
Hallintotieteet Vasa universitet 51
Samhällsvetenskaper (Vasa, undervisning på svenska) Åbo Akademi 60
Samhällsvetenskaper (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60
Socialvetenskaper (Vasa, 80undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier

Minst vitsord C i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
 • Ett realämne
 • Ett språk
 • Matematik (lång eller kort)

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

SAMHÄLLSVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-examsämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics, IB-examsämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics, RP-examsämnen: historia, DIA-examsämnen: filosofi eller historia eller ekonomi
*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

KONST

Inom det konstnärliga området tas betygsantagningen inte i bruk, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas in på basis av antingen de sammanräknade poängen för betyget och urvalsprovet eller endast på basis av urvalsprovet.

[till början av sidan]

KULTURFORSKNING OCH KONSTFORSKNING, LITTERATURVETENSKAP, SAMISK KULTUR

[till början av sidan]

KULTURFORSKNING OCH KONSTFORSKNING

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Kulturforskning Helsingfors universitet 60
Konstforskning Helsingfors universitet 25
Kulttuurintutkimus (Joensuu) Östra Finlands universitet 60
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa Jyväskylä universitet 60
Musiikkitiede Jyväskylä universitet 60
Taidehistoria ja taidekasvatus Jyväskylä universitet 60
Informaatiotutkimus Uleåborgs universitet 60
Kulttuuriantropologia ja arkeologia Uleåborgs universitet 60
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede Åbo universitet 60
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Åbo universitet 60
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Åbo universitet 60
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet:

Inga tröskelkriterier.

Åbo Akademi

Minst vitsord C i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

KULTURFORSKNING OCH KONSTFORSKNING L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

LITTERATURVETENSKAP

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Kirjallisuus Jyväskylä universitet 51
Kirjallisuustiede Tammerfors universitet 51
Kirjallisuustieteet Åbo universitet 51

Tröskelkriterier

Jyväskylä universitet

Minst vitsord M i modersmål.

Tammerfors universitet:

Minst vitsord M i modersmål (finska).

Åbo universitet:

Minst vitsord M i modersmål (finska).

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

LITTERATURVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

SAMISK KULTUR

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Saamelainen kulttuuri Uleåborgs universitet 60

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Samiska eller finska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Saamelainen kulttuuri L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
samiska eller finska 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

LANTBRUKSVETENSKAPER, SKOGSVETENSKAPER

[till början av sidan]

LANTBRUKSVETENSKAPER

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Lantbruksvetenskaper Helsingfors universitet 51

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
 • Ett matematiskt realämne
 • Ett realämne
 • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

LANTBRUKSVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Realämnen (högst ett)
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,5

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

SKOGSVETENSKAPER

Utbildningar Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Skogsvetenskaper Helsingfors universitet 51
Metsätiede (Joensuu) Östra Finlands universitet 55

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet:

Inga tröskelkriterier.

Östra Finlands universitet:

Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

SKOGSVETENSKAPER L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

LIVSMEDELVETENSKAP, NÄRINGSLÄRA

[till början av sidan]

LIVSMEDELVETENSKAP

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Livsmedelsvetenskaper Helsingfors universitet 51

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Fysik eller kemi
 • Kemi eller biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

LIVSMEDELSVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
fysik eller kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
kemi eller biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 170,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

NÄRINGSLÄRA

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ravitsemustiede Östra Finlands universitet 53

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
  • Fysik
  • Högst ett realämne
  • Högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

NÄRINGSLÄRA L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Realämnen (högst ett)
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 199,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB-, RP-/DIA-examina

[till början av avsnittet]

SPRÅK

[till början av sidan]

ENGELSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Engelska Helsingfors universitet 51
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen (Joensuu) Östra Finlands universitet 51
Englannin kieli, aineenopettaja Jyväskylä universitet 51*
Englannin kieli Jyväskylä universitet 51
Englannin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka, opettajankoulutus (Ny utbildning tillagd 18.6.2019), Jyväskylä universitet 51*
Englannin kieli (Tidigare namn på utbildningen Englantilainen filologia. Utbildningens namn har ändrats 18.6.2019) Uleåborgs universitet 60
Englannin kieli Tammerfors universitet 51
Englannin kieli Åbo universitet 51
Engelska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 51

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord E i lång engelska.

EB-examen: Avlagt L1-engelska eller minst vitsord 8.00 i L2-engelska.

IB-examen: Avlagt A-engelska eller minst vitsord 6 i B-engelska.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 10 i A1-engelska.

Jyväskylä universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i modersmål och lång engelska.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-engelska eller
2. Minst vitsord 7.00 i L2-engelska och minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-engelska eller
2. Avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 8 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo universitet

Studentexamen: Minst vitsord E i lång engelska och minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-engelska eller
2. Minst vitsord 8.00 i L2-engelska och minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-engelska eller
2. Avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 6 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 10 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Lång engelska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Engelska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
engelska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

Finska språket

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Suomen kieli ja kulttuuri Helsingfors universitet 51
Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus Helsingfors universitet 51
Suomen kieli ja kirjallisuus (Joensuu) Östra Finlands universitet 51
Suomen kieli Jyväskylä universitet 51*
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Jyväskylä universitet 51
Suomen kieli ja kirjallisuuden tutkimus  (Tidigare namn på utbildningen Kirjallisuus ja suomen kieli. Utbildningens namn har ändrats 18.6.2019) Uleåborgs universitet 60
Suomen kieli Tammerfors universitet 51
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Åbo universitet 51

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier

Helsingfors universitet, Suomen kieli ja kulttuuri

Minst vitsord M i finska som andraspråk.

Helsingfors universitet, Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Minst vitsord M i modersmål (finska).

Östra Finlands universitet

Godkänt studentprov i finska som modersmål eller finska som andra språk. (Uppdaterats 30.12.2019.)

Jyväskylä universitet

Minst vitsord i modersmål (finska) eller minst vitsord L i finska som andraspråk eller minst vitsord L i andra inhemska språk (finska).

Uleåborgs universitet

Minst vitsord M i modersmål (finska) eller finska som andraspråk.

Tammerfors universitet

Minst vitsord E i modersmål (finska) eller minst vitsord L i finska som andraspråk.

Åbo universitet

Minst vitsord M i finska som modersmål eller samiska som modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Finska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk, men i Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja kulttuuri” beaktas bara finska som andra språk som modersmål. I Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus” beaktas bara finska som modersmål.

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

FINSKA SPRÅKET (UNDERVISNING PÅ SVENSKA)

Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Finska språket (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Andra inhemska språket: finska eller svenska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Finska språket (undervisning på svenska) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Andra inhemska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
andra inhemska språket, långt 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
andra inhemska språket, medellångt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

FRANSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Franska Helsingfors universitet 51
Ranska Åbo universitet 51
Franska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång franska eller minst vitsord E i kort franska.

EB-examen: Avlagt L1-/L2-franska eller minst vitsord 7.00 i L3-franska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-franska.

IB-examen: Avlagt A-franska eller minst vitsord 5 i B-franska eller minst vitsord 6 i AB-franska.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 8 i B1-franska eller minst vitsord 10 i B2-3-franska.

Åbo universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång franska eller minst vitsord E i kort franska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-franska eller
2. Avlagt L2-franska eller minst vitsord 7.00 i L3-franska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-franska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-franska eller
2. Avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-franska eller minst vitsord 6 i AB-franska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 8 i B1-franska eller minst vitsord 10 i B2-3-franska. Dessutom minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Franska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Franska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Franska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)                         
franska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
franska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
franska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

FRANSKA SPRÅKET (DIREKTANTAGNING)

Till nedan nämnda utbildningar  väljs studenterna genom  direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Romaaninen filologia Jyväskylä universitet minst 51
Romaaninen filologia, aineenopettaja Jyväskylä universitet minst 51*
Romaaninen filologia, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka, opettajankoulutus (Ny utbildning tillagd 18.6.2019) Jyväskylä universitet minst 51*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Urvalskriterier vid direktantagning (Uppdaterats 30.12.2019)

Jyväskylä universitet 

Studentexamen: Minst vitsord M i lång franska eller minst vitsord E i kort franska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-franska eller
2. Avlagt L2-franska eller minst vitsord 7.00 i L3-franska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-franska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-franska eller
2. Avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-franska eller minst vitsord 6 i AB-franska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 8 i B1-franska eller minst vitsord 10 i B2-3-franska. Dessutom minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

[till början av avsnittet]

ITALIENSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Italienska Helsingfors universitet 51

Tröskelkriterier (uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord E i kort italienska.

EB-examen: Avlagt L1-/L2-/L3-italienska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-italienska.

IB-examen: Avlagt A-/B-italienska eller minst vitsord 6 i AB-italienska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Italienska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Italienska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Italienska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
italienska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
italienska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
italienska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

ITALIENSKA SPRÅKET (GRUNDNIVÅ), TILLAGD 18.6.2019

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Italian kieli Åbo universitet 51

Tröskelkriterier

Minst vitsord M i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

ITALIENSKA SPRÅKET (GRUNDNIVÅ) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen  
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, långt 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsovetenskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/ livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslärä 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

RYSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ryska som främmande språk Helsingfors universitet 51
Venäjän kieli Östra Finlands universitet 51
Venäjä Tammerfors universitet 51

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång ryska eller minst vitsord E i kort ryska. Dessutom minst vitsord M i finska eller svenska som modersmål.

EB-examen: Minst vitsord 8.00 i L4/L5-ryska och minst vitsord 7.00 i L1-finska/svenska.

IB-examen: Avlagt A-ryska eller minst vitsord 5 i B-ryska eller minst vitsord 6 i AB-ryska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-finska eller -svenska.

RP/DIA-examen: minst vitsord 10 i B2-B3-ryska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord C i lång ryska eller minst vitsord M i kort ryska.

EB-examen: minst vitsord 7.00 i L4-/L5-ryska.

IB-examen: Avlagt A-ryska, minst vitsord 4 i B-ryska eller minst vitsord 5 i AB-ryska.

RP/DIA-examen: minst vitsord 8 i B2-B3-ryska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Ryska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Ryska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Ryska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
ryska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
ryska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
ryska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

RYSKA SPRÅKET, DIREKTANTAGNING

Till nedan nämnda utbildningar  väljs studenterna genom  direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Venäjän kieli ja kulttuuri Jyväskylä universitet minst 51
Venäjän kieli ja kulttuuri, aineenopettaja Jyväskylä universitet minst 51*
Venäjän kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka, opettajankoulutus (Ny utbildning tillagd 18.6.2019) Jyväskylä universitet minst 51*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Urvalskriterier vid direktantagning (Uppdaterats 30.12.2019)

Jyväskylä universitet 

Studentexamen: Minst vitsord M i lång ryska eller minst vitsord E i kort ryska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: Minst vitsord 8.00 i L4/L5-ryska och minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-ryska eller
2. Avlagt A-ryska. Dessutom minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-ryska eller minst vitsord 6 i AB-ryska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

RP-/DIA-examen: Minst vitsord 10 i B2-B3-ryska. Dessutom minst vitsord 8 i tyska eller finska som modersmål.

[till början av avsnittet]

RYSKA SPRÅKET (GRUNDNIVÅ)

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ryska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Ryska språket (grundnivå) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen  
språk, lång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

SPANSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Spanska Helsingfors universitet 51
Espanja Åbo universitet 51

Tröskelkriterier (uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång spanska eller minst vitsord E i kort spanska.

EB-examen: Avlagt L1-/L2-spanska eller minst vitsord 7.00 i L3-spanska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-spanska.

IB-examen: Avlagt A-spanska eller minst vitsord 5 i B-spanska eller minst vitsord 6 i AB-spanska.

Åbo universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång spanska eller minst vitsord E i kort spanska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-spanska eller
2. Avlagt L2-spanska eller minst vitsord 7.00 i L3-spanska eller minst vitsord 8.00 i L4-/L5-spanska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-spanska eller
2. Avlagt A-spanska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-spanska eller minst vitsord 6 i AB-spanska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

 

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Spanska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Spanska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Spanska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
spanska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
spanska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
spanska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

SVENSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) Helsingfors universitet 51
Ruotsin kieli (Joensuu) Östra Finlands universitet 51
Ruotsin kieli Uleåborgs universitet 60
Pohjoismaiset kielet Tammerfors universitet 51
Pohjoismaiset kielet Åbo universitet 51

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk eller minst vitsord E i medellång lärokurs i svenska som andra inhemska språk.

EB-examen: Avlagt L2-svenska eller minst vitsord 7.00 i ONL-svenska eller minst vitsord 9.00 i L3-svenska.

IB-examen: Minst vitsord 5 i B-svenska.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 8 i B1-svenska.

Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång eller medellång svenska eller svenska som modersmål eller minst vitsord C i svenska som andra språk.

EB-examen: Minst vitsord 6.00 i L1-/L2-svenska eller minst vitsord 7.00 i ONL-svenska eller minst vitsord 7.00 i L3-svenska.

IB-examen: Minst vitsord 4 i A-svenska eller minst vitsord 5 i B-svenska.

RP/DIA-examen: minst vitsord 8 i B1-svenska.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit finska eller samiska som modersmål, sökande som skrivit finska som andra språk 

Studentexamen: Minst vitsord M i lång svenska eller minst vitsord E i medellång svenska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: Avlagt L2-svenska eller minst vitsord 7.00 i ONL-svenska eller minst vitsord 8.00 i L3-svenska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: Minst vitsord 5 i B-svenska och minst vitsord 5 i A-finska.

RP/DIA-examen: minst vitsord 10 i B1-svenska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit svenska som modersmål 

Studentexamen: Minst vitsord M i svenska som modersmål.

EB-examen: Minst vitsord 7.00 i L1-svenska.

IB-examen: Minst vitsord 5.00 i svenska som A-språk.

 

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Svenska eller finska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Svenska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Svenska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
svenska eller finska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
svenska eller finska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
svenska eller finska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk. I Helsingfors universitets utbildning ”Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)” beaktas bara finska som modersmål.
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

SVENSKA SPRÅKET, DIREKTANTAGNING

Till nedan nämnda utbildningar  väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ruotsin kieli Jyväskylä universitet minst 51
Ruotsin kieli, aineenopettaja Jyväskylä universitet minst 51*
Ruotsin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka, opettajankoulutus (Ny utbildning tillagd 18.6.2019), Jyväskylä universitet minst 51*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Jyväskylä universitet 

Sökande som skrivit finska som modersmål 

Studentexamen: Minst vitsord M i lång svenska eller vitsord L i medellång svenska. Dessutom minst vitsord M i finska som modersmål.

EB-examen: Avlagt L2-svenska eller minst vitsord 7.00 i ONL-svenska eller minst vitsord 9.00 i L3-svenska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-finska.

IB-examen: Avlagt A-svenska eller minst vitsord 5 i B-svenska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-finska.

RP/DIA-examen: minst vitsord 8 i B1-svenska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Sökande som skrivit svenska som modersmål 

Studentexamen: Minst vitsord M i svenska som modersmål. Dessutom minst vitsord M i lång finska eller vitsord L i medellång finska.

EB-examen: Minst vitsord 7.00 i L1-svenska. Dessutom avlagt L2-finska eller minst vitsord 7.00 i ONL-finska eller minst vitsord 9.00 i L3-finska.

IB-examen: Minst vitsord 5 i A-svenska. Dessutom avlagt A-finska eller minst vitsord 5 i B-finska.

Skrivet med finska som andra språk

Minst vitsord M i lång svenska eller vitsord L i medellång svenska. Dessutom vitsord L i finska som andra språk.

Skrivet med svenska som andra språk

Vitsord L i svenska som andra språk. Minst vitsord M i lång finska eller vitsord L i meddellång finska.

Skrivet med svenska och finska som modersmål

Minst vitsord M i svenska som modersmål och minst vitsord M i finska som modersmål.

[till början av avsnittet]

SVENSKA SPRÅKET (UNDERVISNING PÅ SVENSKA)

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur (undervisning på svenska) Helsingfors universitet 51
Svenska språket (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Minst vitsord M i modersmål (svenska).

Åbo akademi

Studentexamen: Svenska som modersmål eller svenska som andra språk minst vitsord M eller minst vitsord E i lång svenska eller vitsord L i medellång svenska.

EB-examen: Minst vitsord 7.00 i L1-/L2-svenska eller minst vitsord 8.00 i ONL-svenska eller minst vitsord 9.00 i L3-svenska.

IB-examen: Minst vitsord 5 i A-svenska eller minst vitsord 6 i B-svenska.

RP/DIA-examen: Minst vitsord 10 i B1-svenska.

 

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Svenska språket (undervisning på svenska) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen  
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk. I Helsingfors universitets utbildning beaktas bara svenska som modersmål.

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

TYSKA SPRÅKET

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Tyska Helsingfors universitet 51
Saksan kieli ja kulttuuri (Tidigare namn på utbildningen Germaaninen filologia. Utbildningens namn har ändrats 18.6.2019) Uleåborgs universitet 60
Saksan kieli Tammerfors universitet 51
Saksan kieli Åbo universitet 51
Tyska språket och litteraturen (undervisning på svenska) Åbo Akademi 60

Tröskelkriterier (Uppdaterats 30.12.2019)

Helsingfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång tyska eller minst vitsord E i kort tyska.

EB-examen: Avlagt L1-/L2-tyska eller minst vitsord 7.00 i L3-tyska eller minst vitsord 8.00 i L4‑/L5-tyska.

IB-examen: Avlagt A-tyska eller minst vitsord 5 i B-tyska eller minst vitsord 6 i AB-tyska.

RP-/DIA-examen: Avlagt tyska.

Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet

Studentexamen: Minst vitsord C i lång tyska eller minst vitsord M i kort tyska.

EB-examen: Avlagt L1-/L2-tyska eller minst vitsord 6.00 i L3-tyska eller minst vitsord 7.00 i L4‑/L5-tyska.

IB-examen: Avlagt A-tyska eller minst vitsord 4 i B-tyska eller minst vitsord 5 i AB-tyska.

RP-/DIA-examen: Avlagt tyska.

Åbo universitet

Studentexamen: Minst vitsord M i lång tyska eller minst vitsord E i kort tyska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-tyska eller
2. Avlagt L2-tyska eller minst vitsord 7.00 i L3-tyska eller minst vitsord 8.00 i L4‑/L5-tyska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-tyska eller
2. Avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-tyska eller minst vitsord 6 i AB-tyska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

RP-/DIA-examen: 1. Minst vitsord 8 i tyska.
2. Avlagt tyska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

 

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Tyska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Tyska språket L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Tyska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)
tyska, lång 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
tyska, medellång 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
tyska, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

TYSKA SPRÅKET, DIREKTANTAGNING

Till nedan nämnda utbildningar  väljs studenterna genom  direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Saksan kieli ja kulttuuri Jyväskylä universitet minst 51
Saksan kieli ja kulttuuri, aineenopettaja Jyväskylä universitet minst 51*
Saksan kieli ja kulttuuri, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka, opettajankoulutus (Ny utbildning tillagd 18.6.2019) Jyväskylä universitet minst 51*

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Urvalskriterier vid direktantagning (Uppdaterats 30.12.2019)

Studentexamen: Minst vitsord M i lång tyska eller minst vitsord E i kort tyska. Dessutom minst vitsord M i modersmål.

EB-examen: 1. Minst vitsord 7.00 i L1-tyska eller
2. Avlagt L2-tyska, minst vitsord 7.00 i L3-tyska eller minst vitsord 8.00 i L4‑/L5‑tyska. Dessutom minst vitsord 7.00 i L1-språket.

IB-examen: 1. Minst vitsord 5 i A-tyska eller
2. Avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
3. Minst vitsord 5 i B-tyska eller minst vitsord 6 i AB-tyska. Dessutom minst vitsord 5.00 i A-språket.

RP-/DIA-examen: 1. Minst vitsord 8 i tyska.
2. Avlagt tyska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

[till början av avsnittet]

ANDRA SPRÅK 1

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri Åbo universitet 51

Tröskelkriterier

 

Åbo universitet

Minst vitsord M i modersmål.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Andra språk 1 L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen  
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina.

[till början av avsnittet]

ANDRA SPRÅK 2

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Viittomakieli Jyväskylä universitet 51*
Saamen kieli, inarinsaame Uleåborgs universitet 60
Saamen kieli, pohjoissaame Uleåborgs universitet 60
Saamen kieli, koltansaame  (Ny utbildning tillagd 18.6.2019) Uleåborgs universitet 60

*Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Tröskelkriterier

Jyväskylä  universitet

Minst vitsord M i modersmål.

Uleåborgs universitet, saamen kieli, inarinsaame

Minst vitsord C i enaresamiska som modersmål eller kort enaresamiska.

Uleåborgs universitet, saamen kieli, pohjoissaame

Minst vitsord C i nordsamiska som modersmål eller minst vitsord E i kort nordsamiska.

Uleåborgs universitet, koltansaame

Minst vitsord C i skoltsamiska som modersmål eller som kort språk. (Ny utbildning tillagd 18.6.2019)

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Andra språk 2 L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

ANDRA SPRÅK 3, TILLAGD 16.4.2020

I Helsingfors universitets utbildning “Världens språk och språkvetenskaper” presenterades tidigare felaktig information om poängsättning i betygsurvalet. Informationen korrigerades 16.4.2020.

Utbildning Universitet Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Världens språk och språkvetenskaper Helsingfors universitet 51

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort

matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Andra språk 3 L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängen  
språk, långt 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
språk, medellångt 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
språk, kort 28,2 23,5 18,8 14,1 9,4 4,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7

Så här läser du tabellen för EB-, IB- och RP-/DIA-examina. 

[till början av avsnittet]

Poängsättning i betygsurvalet och läsanvisningar för tabellerna

Läsanvisningar för tabellerna

 • I betygsurvalet varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet.
 • Utbildningarna har kunnat fastställa ett eller flera tröskelvillkor. Tröskelvillkoren ska fyllas i så att man kan bli vald i betygsurvalet.
 • Alla utbildningar ger poäng i modersmålet.
  • Som modersmål beaktas finska som modersmål, svenska som modersmål, samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk.
  • I några utbildningar har modersmålets ställning begränsats. Dessa undantag nämns vid utbildningarna i fråga.
  • Om sökanden skrivit två prov på modersmålsnivå beaktas det ena som långt språk.
 • Utbildningarna har definierat vilka ämnen som poängsätts utöver modersmålet.
 • Den sökande kan få poäng endast en gång för ett ämne. I matematik kan den sökande få poäng för antingen lång matematik eller kort matematik.
 • Om den sökande har skrivit flera språk på samma nivå (lång, medellång, kort) och den poängsättning som utbildningen definierar möjliggör det, kan den sökande få poäng för flera språk.
  • Exempel: I poängsättningen för betygsurvalet till utbildningen beaktas fem ämnen så att utöver modersmålet beaktas fyra ämnen som kan vara vilka som helst. Sökanden har skrivit finska som modersmål, lång svenska, lång engelska, kort franska och biologi. Den sökande får poäng för alla ämnen han eller hon skrivit i betygsurvalet för utbildningen i fråga.
 • Den sökande kan bli antagen i betygsurvalet även om han eller hon inte har avlagt alla de ämnen som utbildningen definierat, om poängen för de övriga ämnena räcker.
 • Poäng ges för de prov i realen som avlagts 2006 och därefter. Man får inga poäng för realprovet före 2006.
 • Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande enligt utbildningens urvalskriterier.
 • Om sökanden avlagt både en IB-, RP- eller RP-/DIA-examen och en finländsk studentexamen eller enskilda studentprov räknas hens poäng på basis av den kombination som ger det bästa poängantalet.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Tröskelkriterier

Ett tröskelvillkor är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i det. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Utbildningen kan välja att ha ett eller flera tröskelvillkor för betygsurvalet. Tröskelvillkoren anges i samband med varje utbildning.

Exempel 1 på tröskelvillkor

Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är vitsordet M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen till den aktuella utbildningens betygsurval.

Exempel 2 på tröskelvillkor

Om modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det provet i finska som modersmål, svenska som modersmål. samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk. Om finska/svenska/samiska som modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det endast prov i modersmål i nämnda språk, och avlagt prov i finska/svenska som andra språk fyller inte tröskelvillkoret.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Direktval

På vissa utbildningar kan man ha direktval istället för eller parallellt med betygurval. Direktval betyder val som bygger på betyg, då rätt att avlägga examen ges direkt med utgångspunkt i vitsordet i ett visst ämne.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Rätt att avlägga examen

Om den sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna har fått en studieplats inom universitetsutbildningen, har den sökande i regel rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. I vissa undantagsfall beviljas rätt att avlägga examen endast för lägre högskoleutbildning (t.ex. barnträdgårdslärarutbildningen). Om rätt att avlägga examen beviljas endast för lägre högskoleexamen ska det anges i samband med utbildningen.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Krav på språkkunskaper

Den sökande måste påvisa sina kunskaper i finska eller svenska redan i ansökningsskedet. Språkkunskaperna kan inte påvisas genom urvalsprov. I allmänhet påvisas kunskaper i finska eller svenska med studentexamens uppgifter och den sökande behöver inte lämna in något separat intyg över språkkunskaperna. Om den sökande måste påvisa sina språkkunskaper med ett separat intyg, visas begäran om att bifoga intyget på ansökningsblanketten. Sätten att påvisa språkkunskaperna finns på respektive universitets webbplats.

Vid ansökan till engelskspråkiga utbildningsprogram påvisas kunskaper i engelska.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Tillbaka till början av sidan.

Poängsättning för EB-, IB-, RP- och DIA-examina

Vid betygsurvalet omvandlas vitsorden för den europeiska studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA) som avlagts i Finland till att motsvara vitsorden för den finländska studentexamen. Dessa jämförelsetabeller presenteras i  varje examens egna del.

Att beakta vid poängsättningen av EB-, IB-, RP- och DIA-examina:

 • EB-, IB-, RP- och DIA-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina i poängtabellerna.
 • Tröskelvillkoren för utbildningarna har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden och poängen för EB-, IB-, RP- och DIA-examina så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelvillkoret uppfylls. Undantag är en del av språkutbildningarna där tröskelvillkoren anges separat som vitsord och poäng för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i samband med kriterierna för betygsurval.

Europeisk studentexamen (EB)

Vid bedömningen av EB-examen används två rekommendationer för motsvarighet: för utexaminerade som utexaminerats 2021 och senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och för utexaminerade som utexaminerats 2020 och tidigare den gamla motsvarighetsrekommendationen.

Vitsorden för de prov som ingår i EB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2021 och senare
Vitsord för provet i EB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00 laudatur (L)
8,00–8,99 eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99 magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99 cum laude approbatur (C)
5,50–5,99 lubenter approbatur (B)
5,00–5,49 approbatur (A)
Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2020 och tidigare
Vitsord för provet i EB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00 laudatur (L)
8,00–8,99 eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99 magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99 cum laude approbatur (C)
5,00–5,99 lubenter approbatur (B)
4,00–4,99 approbatur (A)

EB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet
Ämne i EB-examen Motsvarande ämne i studentexamen
L1-språk modersmål)
L2-språk långt språk
L3-språk, Other National Language medellångt språk
L4-språk, L5-språk kort språk
lång matematik (5h) lång matematik
kort matematik (3h) kort matematik

Realiaämnena i EB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

International Baccalaureate-examen (IB)

Vitsorden för de prov som ingår i IB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet
Vitsord för provet i IB-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
7 laudatur (L)
6 eximia cum laude approbatur (E)
5 magna cum laude approbatur (M)
4 cum laude approbatur (C)
3 lubenter approbatur (B)
2 approbatur (A)

IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet
Ämne i IB-examen Motsvarande ämne i studentexamen
A-språk modersmål)
A-språk (inte samma som modersmål), B-engelska långt språk
övriga B-språk medellångt språk
AB-språk kort språk
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
lång matematik
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
kort matematik

 

Realiaämnena i IB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)

Vitsorden för de prov som ingår i RP- och DIA-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet
Poäng för provet i RP- och DIA-examen Motsvarande vitsord för studentexamen
13-15 laudatur (L)
10-12 eximia cum laude approbatur (E)
8-9 magna cum laude approbatur (M)
7 cum laude approbatur (C)
5-6 lubenter approbatur (B)
4 approbatur (A)

RP- och DIA-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet
Ämne i Rp- och DIA-examen Motsvarande ämne i studentexamen
modersmål finska eller tyska modersmål)
finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska långt språk
B1-språk medellångt språk
B2-språk eller B3-språk kort språk
matematik lång matematik
matematik från normenlighetsintyg kort matematik

Realiaämnena i RP-/DIA-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examensämnen beaktas poängen i normenlighetsintyget som ges av Tyska skolan i Helsingfors.

Tillbaka till början av detta avsnitt.

Tillbaka till början av sidan.