Skip to content

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Poängsättningsmodeller för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Mera information och modeller på www.yrkeshogskolestudier.fi