Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Högskolorna har på grund av corona-pandemin ändrat sina antagningsgrunder för vårens antagningar. Urvalsproven görs i två steg, vilket gör att det behövs mera tid än planerat att ordna och bedöma proven. På grund av detta ändras också tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna.

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för mottagande av studieplats flyttas fram med en vecka. Godkännande från reservplats fortgår fram till den 3 augusti kl. 15.

Tidsgränsen för mottagande av studieplats i den första gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Sökande som ansökt om studieplats i både den första och den andra gemensamma ansökan kan då fatta beslut om mottagande efter att samtliga resultat är klara. Om du sökt i den första gemensamma ansökan ska du ta emot din studieplats senast fredagen den 17 juli 2020 kl. 15.

Följande ändringar gäller för vårens andra gemensamma ansökan:

  • Du får antagningsresultaten senast på onsdagen den 15 juli 2020 (tidigare 8.7.2020).
  • Du bör ta emot din studieplats senast på onsdagen den 22 juli 2020 kl. 15 (tidigare 15.7.2020).
  • Du kan inte efter måndagen den 3 augusti 2020 antas från reservplats (tidigare 31.7.2020).

För övrigt är tidtabellerna desamma som tidigare.