Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Gemensamma ansökningar till högskolorna år 2020

År 2020 ordnas det tre olika gemensamma ansökningar till högskolorna. I varje ansökan kan man lämna bara en ansökan.

Den första gemensamma ansökan på våren

I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2020.

Antalet ansökningar i denna ansökan är totalt sex. Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse. Den sökande kan erbjudas flera studieplatser. Det är möjligt att ta emot bara en studieplats inom utbildning som startar under samma termin.

Ansökningstiden är 8.1–22.1.2020.
Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 5.6.2020.
Sökande bör ta emot sin studieplats senast 10.7.2020 kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 31.7.2020 kl. 15.

Den andra gemensamma ansökan på våren

I den andra gemensamma ansökan ingår högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2020.

Antalet ansökningar i denna gemensamma ansökning är totalt sex. Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds endast en studieplats. Det är möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under samma termin.

Ansökningstiden är 18.3–1.4.2020.
Sökande får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 27.5.2020.
För övriga antagningar får sökande meddelande om resultatet senast 8.7.2020.
Sökande bör ta emot sin studieplats senast 15.7.2020 kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 31.7.2020 kl. 15.

Tilläggsansökningar i gemensam ansökan på våren

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar mellan den 3 augusti och den 26 augusti. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.

Gemensam ansökan på hösten

I den gemensamma ansökan på hösten ingår utbildningar som inleds våren 2021.

Antalet ansökningar i denna ansökan är totalt sex. Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds i regel endast en studieplats. Det är möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under samma termin.

Ansökningstiden är 2–16.9.2020.
Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 27.11.2020.
Sökande bör ta emot sin studieplats senast 4.12 kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 15.12.2020 kl. 15.

Tilläggsansökningar i gemensam ansökan på hösten

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 30.11–11.12.2020. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.