Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Reform av antagningen till högskolorna år 2019

Den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildningen förnyas stegvis under åren 2019–2020.

Urvalsprovet för diplomingenjörsansökningsmålen förnyas våren 2019. Då ersätts de nuvarande fyra urvalsproven med ett gemensamt urvalsprov till alla diplomingenjörsutbildningar som ingår i den gemensamma DIA-antagningen.

Våren 2020 förnyas betygsantagningens poängsättning och kvoten för antagning på basis av betyg ökas så att minst hälften av nya diplomingenjörsstuderande väljs på basis av enbart betygspoäng.

Läs mera om DIA-antagningen