Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Urvalsprovssamarbete vid universiteten i gemensam ansökan våren 2018

Urvalsprovssamarbete innebär att universiteten använder sig av samma urvalsprov, men antagningen av de studerande sker enligt högskolans egna antagningsgrunder.

Urvalsprovssamarbete inom farmasi

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Åbo Akademi

Urvalsprovssamarbete inom logopedi

 • Helsingin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Urvalsprovssamarbete inom psykologi

 • Helsingfors universitet
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Urvalsprovssamarbete inom datavetenskaper

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Läs mera om urvalsprovssamarbetet inom datavetenskaper 

Det nationella nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området  (VAKAVA)

 • Helsingfors universitet
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Läs mera om VAKAVA-nätverket