Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Gemensamma antagningar till universitet i gemensam ansökan våren 2018

Opiskelijat istuvat yliopiston kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

I den gemensamma antagningen antas studerande som ett samarbete mellan olika högskolor. Vid antagningen används gemensamma antagningsgrunder och ett gemensamt urvalsprov. Vissa gemensamma antagningar har en gemensam webbplats, där sökande kan få mera information, i annat fall hittas informationen på universitetens webbplatser.

Gemensam antagning till barnträdgårdslärare 

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Gemensam antagning till biologi 

 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto

Läs mera på webbplatsen för gemensam antagning till biologi

Gemensam antagning till biomedicin

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Turun yliopisto

Gemensam antagning till diplomingenjör- och arkitektutbildning (DIA)

 • Aalto-universitetet
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Läs mer om DIA-antagningen

Gemensam antagning inom det ekonomiska området

 • Aalto-yliopisto
 • Hanken
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Läs mer om gemensam antagning till det ekonomiska området

Gemensam antagning till engelska språket

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Tampereen yliopisto

Gemensam antagning till förvaltningsvetenskaper

 • Tampereen yliopisto
 • Vaasan yliopisto

Läs mera om gemensam antagning till förvaltningsvetenskaper

Gemensam antagning till det juridiska området (finskspråkiga utbildningar)

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Turun yliopisto

Läs mer om den gemensamma antagningen till det juridiska området

Gemensam antagning till klasslärare

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Gemensam antagning till det medicinska området

 • Helsingfors universitet
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Gemensam antagning till odontologi

 • Helsingfors universitet
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto

Läs mera om gemensam antagning till det medicinska området

Från och med våren 2018 kan sökande via den gemensamma ansökan söka till

 • medicin
 • odontologi eller
 • veterinärmedicin.

OBS! Det är möjligt att söka till exempel till flera utbildningar inom medicin, men inte samtidigt till både utbildningar inom medicin och odontologi eller veterinärmedicin.

Gemensam antagning inom socialt arbete

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto