Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021

År 2021 ordnas det tre olika gemensamma ansökningar till högskolorna. I varje ansökan kan man lämna bara en ansökan.

Den första gemensamma ansökan på våren

I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning i teaterarbete vid Tammerfors Universitet. Utbildningarna inleds hösten 2021.

Antalet ansökningar i denna ansökan är totalt sex. Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse. Den sökande kan erbjudas flera studieplatser. Det är möjligt att ta emot bara en studieplats inom utbildning som startar under samma termin.

Ansökningstiden är 7.1. – 20.1.2021.
Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 4.6.2021.
Sökande bör ta emot sin studieplats före 16.7.2021 kl kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 2.8.2021 kl. 15.

Den andra gemensamma ansökan på våren

I den andra gemensamma ansökan ingår högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021.

Antalet ansökningar i denna gemensamma ansökning är totalt sex. Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds endast en studieplats. Det är möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under samma termin.

Ansökningstiden är 17.3. – 31.3.2021.
Sökande får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 31.5.2021.
För övriga antagningar får sökande meddelande om resultatet senast 9.7.2021.
Sökande bör ta emot sin studieplats före 16.7.2021 kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 2.8.2021 kl. 15.

Tilläggsansökningar i gemensam ansökan på våren

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 2.8. – 25.8.2021. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.

Gemensam ansökan på hösten

I den gemensamma ansökan på hösten ingår utbildningar som inleds våren 2022. Höstens gemensamma ansökan görs i den förnyade Studieinfo.fi-tjänsten. Man kan bekanta sig med utbildningsutbudet på adressen beta.studieinfo.fi.

Antalet ansökningar i denna ansökan är totalt sex. Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. En sökande erbjuds i regel endast en studieplats. Det är möjligt att ta emot endast en studieplats inom utbildning som inleds under samma termin.

Ansökningstiden är 1.9. – 15.9.2021.
Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 26.11.2021.
Sökande bör ta emot sin studieplats senast 3.12.2021 kl. 15.
Sökande kan godkännas från reservplats fram till 14.12.2021 kl. 15.

Tilläggsansökningar i gemensam ansökan på hösten

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 29.11. – 10.12.2021. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.