Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.


Gemensam ansökan till högskolor hösten 2019

Ansökningstid 4 – 18.9. 2019

Rekommendation om yrkeshögskolornas antagningsgrunder 2019 (pdf)


Gemensam ansökan till högskolor år 2020

År 2020 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna. Bekanta dig med de nya tidtabellerna


Tidsplan för gemensam ansökan till högskolor 2020


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2020:


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


 Antagningen till universitet reformeras 2020

 


Broschyr om ansökan till högskolor

Den tryckta versionen av broschyren för år 2019 har delats ut bland annat på Studia-mässan.

WEB_30923278_ansokan till hogskolor297x210 (pdf).