Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.


Webinariematerial

Utbildningsstyrelsen ordnade 14.9 och 28.9 webinarier om reformen av antagningen till högskolorna. Materialet bandades och kan ses via följande länkar (på finska).

14.9: https://connect.funet.fi/pruor0zyjpxr/

28.9: https://connect.funet.fi/pq1las4e3yf7/


Antagningen till universitet reformeras 2020


Ett nytt center för information och vägledning till svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors har öppnats. Bekanta dig med centrets service.


Utbildningsutbudet i gemensam ansökan till högskolor våren 2018 har publicerats. Bekanta dig med utbildningarna 


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


Frågor och svar om läsårsavgifterna vid högskolorna i utbildningar på främmande språk

I Studieinfo finns samlat frågor och svar om den nya läsårsavgiften, som börjar uppbäras år 2017. Bekanta dig med frågorna och svaren.


Evenemang vid högskolorna år 2018

I Studieinfo finns samlat uppgifter om högskolornas evenemang år 2018. Uppgifterna kompletteras fortgående under året. Läs mera:

Yrkeshögskolornas evenemangskalender

Universitetens evenemangskalender


Rekommendationer till antagningsgrunder för yrkeshögskolorna år 2018

Läs mera om de centrala ändringarna i rekommendationerna. På sidan hittar du dessutom en komplett version av rekommendationerna (i pdf).


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2019 publiceras efter 9.11.


Broschyrer

Den tryckta versionen av broschyren delas ut bland annat på Studia-mässan i slutet av november.

WEB_30923278_ansokan till hogskolor297x210 (pdf).


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Evenemang vid högskolorna

Högskolorna arrangerar årligen både på våren och hösten infodagar för alla som är intresserade av högskolestudier.

Se universitetens evengemang

Årsplan för 2018