Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2021:


Gemensam ansökan till högskolor 2021

År 2021 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 7.1–20.1.2021
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.
Utbildningarna inleds hösten 2021.
Se utbildningar i den första gemensamma ansökan till högskolor

Den andra gemensamma ansökan på våren 17.3–31.3.2021
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021.
Se utbildningar i den andra gemensamma ansökan till högskolor

Den gemensamma ansökan på hösten 1.9–15.9.2021
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2022.
Denna ansökan görs i nya Studieinfo.
Se utbildningar i höstens gemensamma ansökan på adressen beta.studieinfo.fi.

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2021


Gemensam ansökan till högskolor 2020

År 2020 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 8.1–22.1
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2020.
Se utbildningar in den första hemensamma ansökan till högskolor

Den andra gemensamma ansökan på våren 18.3–1.4
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2020
Se utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor

Den gemensamma ansökan på hösten 2.9.–16.9.2020
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2021
Se utbildningar inom höstens gemensamma ansökan till högskolor

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2020


Webbinarium: Vitsord inom yrkesutbildning som används i betygsantagningar 2020 (Ammatilliset arvosanat todistusvalinnoissa 2020)

Inspelningen av webbinariet 14.2.2020

Webbinariematerialet (på finska) i pdf

Instruktion_yrkesinriktad_grundexamen_betygsantagning_2020 (pdf)


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2020:


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


 Antagningen till universitet reformeras 2020