Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.

Gemensam ansökan till högskolor 2021

År 2021 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 7.1−20.1.2021
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2021.
Utbildningar i den första gemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av september 2020.

Den andra gemensamma ansökan på våren 17.3—31.3.2021
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021.
Utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av oktober 2020.

Den gemensamma ansökan på hösten 1.9—15.9.2021
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2022.
Utbildningar i höstens gemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av maj 2021.

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2021


Gemensam ansökan till högskolor 2020

År 2020 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 8.1−22.1
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2020.
Se utbildningar in den första hemensamma ansökan till högskolor

Den andra gemensamma ansökan på våren 18.3—1.4
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2020
Se utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor

Den gemensamma ansökan på hösten 2.9.—16.9.2020
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2021
Se utbildningar inom höstens gemensamma ansökan till högskolor

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2020


Webbinarium: Vitsord inom yrkesutbildning som används i betygsantagningar 2020 (Ammatilliset arvosanat todistusvalinnoissa 2020)

Inspelningen av webbinariet 14.2.2020

Webbinariematerialet (på finska) i pdf

Instruktion_yrkesinriktad_grundexamen_betygsantagning_2020 (pdf)


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2020:


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


 Antagningen till universitet reformeras 2020