Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 påverkar antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus (uppdaterad 13.5.2020).

Tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna till högskolor ändras.

Se ändringar till tidtabellerna. 

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.


Gemensam ansökan till högskolor våren 2020

År 2020 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan 8.1−22.1
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet.

Den andra gemensamma ansökan 18.3—1.4
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar 
Se utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2020


Webbinarium: Vitsord inom yrkesutbildning som används i betygsantagningar 2020 (Ammatilliset arvosanat todistusvalinnoissa 2020)

Inspelningen av webbinariet 14.2.2020

Webbinariematerialet (på finska) i pdf

Instruktion_yrkesinriktad_grundexamen_betygsantagning_2020 (pdf)


Tidsplan för gemensam ansökan till högskolor 2020


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2020:


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


 Antagningen till universitet reformeras 2020

 


Broschyr om ansökan till högskolor

Den tryckta versionen av broschyren för år 2019 har delats ut bland annat på Studia-mässan.

WEB_30923278_ansokan till hogskolor297x210 (pdf).