Skip to content

Antagningsresultaten till tionde klassen och VALMA-utbildningen är färdiga. Ta emot din studieplats senast 14.8. Läs mera om antagningsresultat och mottagande av studieplatsen

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Du kan söka till lediga platser inom yrkesutbildning och gymnasier i kontinuerlig ansökan. Hämta aktuella utbildningar med Sök-funktionen. Eller besök läroanstalternas webbsidor. Mer info om utbildningarna och ansökan får du av läroanstalterna. 

Ansökan till högskolor

Ansökan till högskolor omfattar både gemensam ansökan och separat ansökan. I denna del hittar du information och material om ansökan till högskoleutbildning.

Gemensam ansökan till högskolor 2021

År 2021 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 7.1−20.1.2021
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2021.
Utbildningar in den första hemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av september 2020

Den andra gemensamma ansökan på våren 17.3—31.3.2021
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021
Utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av oktober 2020

Den gemensamma ansökan på hösten 1.9.—15.9.2021
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2022
Utbildningar inom höstens gemensamma ansökan till högskolor publiceras i slutet av maj 2021

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2021


Gemensam ansökan till högskolor 2020

År 2020 ordnas det tre separata gemensamma ansökningar till högskolorna.

Den första gemensamma ansökan på våren 8.1−22.1
Utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2020.
Se utbildningar in den första hemensamma ansökan till högskolor

Den andra gemensamma ansökan på våren 18.3—1.4
Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2020
Se utbildningar inom den andra gemensamma ansökan till högskolor

Den gemensamma ansökan på hösten 2.9.—16.9.2020
Högskolornas utbildningar som inleds på våren 2021
Se utbildningar inom höstens gemensamma ansökan till högskolor

Läs mera om ansökningstider till högskolorna år 2020


Webbinarium: Vitsord inom yrkesutbildning som används i betygsantagningar 2020 (Ammatilliset arvosanat todistusvalinnoissa 2020)

Inspelningen av webbinariet 14.2.2020

Webbinariematerialet (på finska) i pdf

Instruktion_yrkesinriktad_grundexamen_betygsantagning_2020 (pdf)


Tidsplan för gemensam ansökan till högskolor 2020


Studiehandledarpaket för högskolestadiet

Studiehandledarpaketet för år 2020:


Tidtabellsbeslut om gemensam ansökan till högskolor

Undervisnings- och kulturministeriets tidtabellsbeslut för ansökan till högskolor i pdf-format.


 Antagningen till universitet reformeras 2020

 


Broschyr om ansökan till högskolor

Den tryckta versionen av broschyren för år 2019 har delats ut bland annat på Studia-mässan.

Broschyr Sök till yrkeshögskolor och universitet (pdf).