Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Skeden i ansökningarna efter grundskolan våren 2021

Så här söker du efter grundskolan – ansökningstiden är 23.2-7.4.2021 

Tre olika ansökningssystem, men med samma ansökningstid:

 • Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning (1-5 ansökningsönskemål)
 • Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd (1-5 ansökningsönskemål)
 • Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (1-3 ansökningsönskemål)

Hitta intressanta utbildningar i Studieinfo.fi

 • Med fritextsökningen
 • Med funktionen Vart ska jag söka!
 • Med funktionen Bekanta dig med utbildningarna.

Fundera noggrant på vilken utbildning som passar dig bäst och sök i rätt ansökan. Du kan söka i flera ansökningssystem, till exempel i gemensam ansökan och i ansökan till handledande utbildningar.

Bekanta dig med utbildningarna och fyll i ansökan

Bekanta dig med utbildningarna i förväg. Välj den ansökan där intressanta utbildningar finns och fyll i ansökningsblanketten.

Lägg till ansökningsönskemål i ansökan:

 • direkt i blanketten (via Studieinfos framsida)
 • via utbildningsbeskrivningen, eller
 • via minneslistan.

Du kan i varje ansökan fylla i bara en ansökningsblankett. Antalet ansökningsönskemål du kan ange i varje ansökan varierar. Ansökningstiden utgår i samtliga ansökningssystem 23.3.2021 kl. 15!

Du kan under ansökningstiden ändra dina ansökningsönskemål

Om du märker att du vill ändra dina ansökningsönskemål eller deras inbördes ordning i ansökningsblanketten, kan du göra det till exempel via den länk som du får i din e-post. Via länken kommer du direkt in i din ansökningsblankett.

Kom ihåg att skicka eventuella bilagor under ansökningstiden till läroanstalterna. Se mer information på ansökningsblanketten (t.ex. tilläggsblankett för idrottare, bilagor för antagning enligt prövning).

Delta i inträdes- och lämplighetsprov, om du får kallelse till prov

Läroanstalterna kan kalla dig till prov. Proven ordnas i april-maj. Se ytterligare information om proven i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo.fi.

Du får meddelande om ditt antagningsresultat i din e-post

Du får tidigast 17.6.2021 i din e-post ditt antagningsresultat.

Om du inte får en studieplats i de egentliga ansökningarna, kan du söka till eventuella lediga platser:

 • i kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • i tilläggsansökan till tionde klassen.

Läroanstalterna fastställer exakta ansökningstider för kontinuerlig ansökan och tilläggsansökan. Mer info på läroanstalternas webbsidor.

Anmäl till läroanstalten att du tar emot platsen

Anmäl senast 1.7.2021 att du tar emot studieplatsen. Du får i din e-post en länk, med vilken du utan stark identifiering kan ta emot studieplatsen elektroniskt.

Ange i ansökningsblanketten en sådan e-postadress som du använder i augusti.

Läs mer i Studieinfo om hur du tar emot studieplatsen