Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

På gång inom andra stadiet

Utvidgande av läroplikten

Läropliktsåldern höjs till 18 år från och med 2021. Samtidigt får alla i läropliktsåldern rätt att utan avgift avlägga en examen på andra stadiet. Enligt regeringsprogrammet har man som mål att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet.

Läs mera om utvidgandet av läroplikten på undervisnings- och kulturministeriets webbplats


Gymnasieutbildningen förnyas

För att förnya gymnasieutbildningen har undervisnings- och kulturministeriet i ett brett samarbete med intressentgrupperna berett ett utkast till regeringsproposition med förslag till ny gymnasielag. Genom reformen garanterar man en bred allmänbildning och beredskap för fortsatta studier. Under gymnasiestudierna får den studerande det stöd och den handledning hen behöver. Gymnasierna uppmuntras också till samarbete med högskolorna och arbetslivet samt till internationalitet. Begränsningen som gäller hur många gången man får ta om studentskrivningarna slopas.

 ""