Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Aktuella reformer

Utvidgandet av läroplikten och ansökningsskyldighet

Läropliktsåldern stiger från och med 1.8.2021 till 18 år. Detta inverkar redan våren 2021 på ansökan efter grundläggande utbildning. I praktiken gäller ansökningsskyldigheten till utbildning på andra stadiet unga som våren 2021 går på nionde klassen (i huvudsak födda år 2005).  Ansökan till fortsatt utbildning görs huvudsakligen via den gemensamma ansökan. Från och med denna årsklass gäller utvidgandet av läroplikten alla unga som söker till andra stadiet från den grundläggande utbildningen. Framöver tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man för det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Vad innebär ansökningsskyldigheten?

En läropliktig ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildningar i övergångsskedet eller annan läropliktsenlig utbildning före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen. Ansökan kan göras via den gemensamma ansökan eller på annat sätt. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter om den läropliktiga inte får eller tar emot en studieplats. Om ansökningsskyldigheten stadgas i läropliktslagens 10 § (1214/2020).

Inom vilka utbildningar kan läroplikten fullgöras efter den grundläggande utbildningen?

Utvidgningen av läroplikten gäller utbildning efter den grundläggande utbildningen. Om fullgörande av läroplikten stadgas i läropliktslagens §§ 4 och 5.

Gymnasieutbildning eller yrkesutbildning

Läroplikten fullgörs i huvudsak inom gymnasie- eller yrkesutbildning. Inom gymnasieutbildning kan läroplikten genomföras i och med avläggande av gymnasiets lärokurs för unga eller vuxna. Inom yrkesutbildning kan man avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen. Fullgörande av läroplikten är också avläggande av studentexamen.

Handledande utbildning

Läroplikten kan också fullgöras inom olika handledande utbildningar, det vill säga inom påbyggnadsundervisning inom grundläggande utbildning (tionde klassen), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Från och med hösten 2022 sammanslås dessa utbildningar till en gemensam utbildning som handleder för examen (HUX).

Utbildning vid folkhögskolor som riktas till läropliktiga

Läroplikten kan fullgöras också inom särskilda utbildningar vid folkhögskolor (Folkhögskoleåret för läropliktiga). Utbildningarna hittas lämpligast via folkhögskoleföreningens sökfunktion.

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

Studerande som är i behov av krävande särskilt stöd i undervisningen kan genomföra en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Andra sätt att fullgöra läroplikten

Läroplikten kan fullgöras också inom utbildning vid Sameområdets utbildningscentral (252/2010) som varar minst en termin, om den läropliktige är same.

En läropliktig som inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs vid utgången av läsåret det kalenderår då hen fyller 17 år kan fullgöra läroplikten genom att delta i grundläggande utbildning för vuxna.

En läropliktig som har slutfört den grundläggande utbildning och som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska kan fullgöra läroplikten inom den grundläggande utbildning eller inom utbildning för invandrare vid folkhögskola.

Läroplikten kan dessutom fullgöras inom motsvarande utbildningar på Åland eller utomlands.

Avgiftsfria studier för läropliktiga

Studierna är avgiftsfria för läropliktiga studerande. Läs mera om studerandeavgifter och avgiftsfrihet 

Ytterligare information om den utvidgade läroplikten och ansökningsskyldigheten

Information om läroplikten på UBS’ webbplats 

Frågor och svar om läroplikten på undervisnings- och kulturministeriets webbplats