Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

På gång inom andra stadiet

Gymnasieutbildningen förnyas

För att förnya gymnasieutbildningen har undervisnings- och kulturministeriet i ett brett samarbete med intressentgrupperna berett ett utkast till regeringsproposition med förslag till ny gymnasielag. Genom reformen garanterar man en bred allmänbildning och beredskap för fortsatta studier. Under gymnasiestudierna får den studerande det stöd och den handledning hen behöver. Gymnasierna uppmuntras också till samarbete med högskolorna och arbetslivet samt till internationalitet. Begränsningen som gäller hur många gången man får ta om studentskrivningarna slopas.

 


Yrkesutbildningen förändras

Yrkesutbildningen förändras märkbart under de närmaste åren. Examensstrukturen består av tre olika nivåer såsom hittills (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen), men examina blir mera omfattande och för ett nytt kompetensområde grundas inte en ny examensbenämning. Förordningen som förnyar examina inom yrkesutbildningen trädde i kraft i augusti 2017.

Antalet examina halveras, dvs. antalet yrkesinriktade grundexamina är 43, antalet yrkesexamina 65 och antalet specialyrkesexamina 56. Antalet ansökningsmål minskar betydligt, men de studerande kan inom examen göra individuella val i större utsträckning än tidigare.

Reformen genomförs stegvis i tre etapper. Alla förändringar i examina ska vara genomförda fram till januari 2019. Ansökan till utbildningarna sker såsom tidigare, dvs. grundskoleleverna söker via gemensam ansökan på våren och övriga sökande huvudsakligen via fortgående ansökan. Också antagningsgrunderna till grundläggande yrkesutbildning förnyades.

Klicka på bilden för att visa en större bild i pdf-format.

Schemabild av den nya yrkesutbildningen

Yrkesutbildningsreformen godkändes 30.6.2017. Den nya lagen trädde i kraft 1.1.2018. Läs mera om yrkesutbildningsreformen.