Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Ansökan till andra stadiet

""

Ansökningar inom andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning
 • kontinuerlig ansökan till lediga platser inom gymnasieutbildning
 • tilläggsansökan till lediga platser på tionde klassen.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


OBS! Information om läroplikten och ansökningsskyldighet 


Detaljerade tidtabeller för ansökan efter grundläggande utbildning

Detaljerad tidtabell_gea_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_handledande_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_handledande_2021_ändring (pdf)

Detaljerad_tidtabell_handledande_2021 Rättelse av datum för meddelande om antagning (pdf)

Detaljerad tidtabell_krävande_särskilt_stöd_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_krävande_särskilt_stöd_2021_ändring (pdf)


Ansökningsskeden inom ansökningar efter grundläggande utbildning år 2021 

I följande schema presenteras centrala skeden inom ansökningarna våren 2021. Klicka på bilden för att öppna en större pdf-fil. Du kan spara och dela bilden fritt.

Bildens innehåll i textform


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare år 2021

Studiehandledarpaketet och informationen för vårdnadshavare för år 2021:

Studiehandledarpaketet_2021 (pdf)

Info_till_vardnadshavare_2021 (pdf)

Materialen hittas också på administratörens arbetsbord i Studieinfo. Det finns också en webbversion, dvs. en sammanfattning av vårdnadshavarens info i Studieinfo.


Demoversionen för ansökan är stängd

Demoversionen för ansökan till utbildningar efter grundskolan är stängd.


Samtidig ansökningstid i ansökningar till utbildningar efter grundskolan våren 2021 – ett första steg till sammanslagning av ansökningsperioderna

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om tidtabellerna för ansökningsperioderna år 2021. I år ordnas följande ansökningar samtidigt:

 • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning för invandrare och andra personer med ett främmande som förbereder för gymnasium (LUVA).

Ansökningstiden är densamma för samtliga ansökningar, dvs. 23.2-7.4.2021. OBS! nytt slutdatum. Sökande fyller såsom tidigare i en skild ansökningsblankett för varje ansökan. Utbildningarna inleds hösten 2021.

I år publiceras de sökandes antagningsresultat i samtliga ansökningar redan i juni. Sökande kan dessutom såsom hittills söka till yrkes- och gymnasieutbildning i kontinuerlig ansökan.

Utbildningsstyrelsen har sammanställt detaljerade tidtabeller för ansökningarna år 2021 på basis av undervisnings- och kulturministeriets beslut. Tidtabellerna hittas på administratörens arbetsbord i Studieinfo.

En samordnad gemensam ansökan år 2022

Avsikten med den samtidiga ansökningstiden är att förbereda sig för utvidgande av läroplikten. År 2022 sammanslås samtliga skilda ansökningssystem till en samordnad gemensam ansökan. I den förnyade gemensamma ansökan ingår som nya utbildningar folkhögskolornas långa linjer avsedda för läropliktiga och utbildning som handleder för examen (HUX). HUX-utbildningen är en sammanslagning av den nuvarande tionde klassen, utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA).


Kontinuerlig ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan pågår kontinuerlig ansökan till både yrkes- och gymnasieutbildning. I den kontinuerliga ansökan fastställer läroanstalterna egna ansökningstider och antagningsgrunder. Ofta används samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan. Alla sökande ska behandlas likvärdigt oberoende av vilka antagningsgrunder som används.

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Läs mera om kontinuerlig ansökan till gymnasieutbildning


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Titta på videor på YouTube.


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Samtidig ansökningstid till utbildningar efter grundläggande utbildning år 2021

Till utbildningar efter grundskolan kan man i nästa år söka samtidigt. Fastän ansökningstiden till  utbildningarna ordnas samtidigt, görs ansökan i separata ansökningssystem och med egen ansökningsblankett.  Utbildningarna inleds hösten 2021.

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021
 • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan  till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 23.2−7.4.2021
 • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021.
 • Ansökan utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.