Skip to content

Ansökan till andra stadiet

Ansökan till andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


UKM:s beslut om tidtabellerna för  gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar år 2020

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om ansökningstidtabeller för gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar har fattats 27.6. UBS fastställer detaljerade tidtabeller för ansökningarna år 2020.

Ansökningstider_UKM_beslut_2020 (pdf)


Förhandsinformation om antagningarna har skickats till sökande

UBS har den sjätte juni skickat förhandsinformation om antagningarna och mottagandet av studieplats i gemensam ansökan till sökande som angett sin e-post i ansökningsblanketten. Läs hela brevet här:

Förhandsinfo om antagningar (pdf)

Mer information om antagningarna och mottagandet av studieplats i Studieinfo.


Förordningsändring i inträdes- och lämplighetsprov till yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet har 8.2.2019 antagit en förordningsändring (161/2019). Enligt förordningen kan utbildningsanordnarna låta bli att anta sökande på basis av ett underkänt inträdes- och lämplighetsprov till följande examina med specifika hälsokrav (s.k. SORA-examina):

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom tandteknik
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Förordningsändringen gäller ändå inte sådana kompetensområden inom examina med specifika hälsokrav, för vilka det inte går att bilda egna ansökningsmål i gemensam ansökan (kompetensområdena för transportservice, flygplatsservice, körning av skogsmaskiner och schaktningsmaskintransport).

Läs mera om inträdes- och lämplighetsprov


Demoversionen för ansökan till handledande utbildningar är stängd

Demoversionen öppnas på nytt på hösten.

Om ni märker att det saknas läroanstalter eller utbildningar i demoversionen, får ni gärna meddela om det direkt till läroanstalterna. Ni hittar kontaktuppgifterna med hjälp av Studieinfos sökfunktion.


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare

Studiehandledarpaketet för år 2019 har publicerats på administratörens arbetsbord i Studieinfo. Infon för vårdnadshavare uppdateras dessutom i delen för grundskolelever i Studieinfo.fi.

Studiehandledarpaket_2019 (pdf)

Info_till_vårdnadshavare_2019 (pdf)

Studiehandledarpaketet och infon för vårdnadshavarna uppdateras för år 2020 under hösten.


Material för studiehandledare/sökande om GEA 2019

En sammanfattning av olika funktioner i gemensam ansökan som hjälp vid handledningen av eleverna. Kan printas ut eller sparas på er egen dator.

gea_processen (pdf)

Processbilden uppdateras inom augusti för år 2020.


Presentationsmaterial om ändring av ansökningsönskemål

UBS har producerat ett material som hjälp för handledning av sökande vid ändring av ansökningsönskemål.

Ändring av ansökningsönskemål (pdf)


Detaljerade tidtabeller för gemensam ansökan och övriga samordnade ansökningar år 2019

Utbildningsstyrelsen har faställt detaljerade tidtabeller för ansökningarna. Beslutet har skickats till utbildningsanordnarna 7.11.

GEA_till_yrkes_och_gymnasieutbildning_detaljerad_tidtabell_2019redused (pdf)

Ansökan_till_yrkesutbildning_som_särskilt_krävande_stöd_detaljerad_tidtabell_2019redused (pdf)

Ansökan_till_handledande_utbildning_efter_grundläggande_utbildning_detaljerad_tidtabell_2019reduced (pdf)


Vad efter grundskolan -broschyren för år 2019

Den tryckta broschyren delas ut till sökande t.ex. på Studia-mässan i slutet av november. Finns också på RFV-informationen 16.11 i H:fors.

WEB_30936155_Vad efter gr_2019 (pdf)


Årsplanen över gemensamma och andra ansökningar för år 2019

Årsplanen för år 2019

Årsplanen för år 2020 uppdateras inom augusti.


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Bekanta dig med materialet.


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Gemensam ansökan våren 2020 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 18.2–10.3.2020
 • Ansökningstiden utgår 10.3 kl. 15.00
 • Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 25.6.2020.

Ansökan våren 2020 till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 11.3-1.4.2020
 • Ansökningstiden utgår 1.4 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 25.6.2020.

Ansökan sommaren 2020 till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 19.5-21.7.2020
 • Ansökan utgår 21.7 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 31.7.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 14.8.2020.