Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Ansökan till andra stadiet

Opplilaat pelaavat kouilun pihalla pallopeliä. Kuva: Olli Häkämies

Ansökan till andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


Material för studiehandledare/sökande om GEA 2020

Materialet ger en sammanfattning av olika skeden i gemensam ansökan. Bilden kan printas ut eller sparas på den egna datorn.

Klicka på bilden för en större bild. Ni kan spara bilden på er egen dator eller printa ut den.

OBS! Det finns en länk till en sökandeenkät i ansökningsblanketten. Tipsa gärna sökande om enkäten. Vi utreder med hjälp av enkäten hur ansökningsblanketten fungerar och hur användbar Studieinfo.fi är. Vi utnyttjar enkätresultaten vid utvecklandet av den nya ansökningsblanketten och den förnyade Studieinfo.fi.


Tidsplan över gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning år 2020

Sammanfattning över tidtabeller för ansökningar, antagningsresultat och mottagande av studieplats i utbildningar efter grundskolan.

Klicka på bilden för en större bild. Ni kan spara bilden på er egen dator eller printa ut den.


Broschyren Viktiga ansökningsdatum år 2020

Vi har i år producerat en gemensam broschyr över ansökningstiderna till andra stadiet och högre stadiet. Broschyren delas bl.a. ut på mässor (Studia). Pdf-versionen utgör första sidan av den tryckta broschyren. Den tryckta versionen har utöver datumen några bildutdrag av den nya Studieinfo.fi. Ni kan printa ut och/eller spara pdf-versionen.

Viktiga_datum_2020 (pdf)


Demoversionen för ansökan till handledande utbildningar är stängd

Demoversionen är stängd och öppnas på nytt i april.

Om ni märker att det saknas läroanstalter eller utbildningar i demoversionen, får ni gärna meddela om det direkt till läroanstalterna. Ni hittar kontaktuppgifterna med hjälp av Studieinfos sökfunktion.


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare år 2020

Studiehandledarpaketet och informationen för vårdnadshavare för år 2020:

Studiehandledarpaketet_2020 (pdf)

Info_till_vardnadshavare_2020 (pdf)

Materialen hittas också på administratörens arbetsbord i Studieinfo.


UKM:s beslut om tidtabellerna för  gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar år 2020

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om ansökningstidtabeller för gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar har fattats 27.6. UBS fastställer detaljerade tidtabeller för ansökningarna år 2020.

Ansökningstider_UKM_beslut_2020 (pdf)


Detaljerade tidtabeller för gemensam ansökan och övriga samordnade ansökningar år 2020

Utbildningsstyrelsens beslut om detaljerade tidtabeller för ansökningarna år 2020:

Gemensam_ansökan_till_yrkesutbildning_och_gymnasieutbildning (pdf)

Ansökan_till_yrkesutbildning_som_ordnas_som_krävande_särskilt_stöd (pdf)

Ansökan_till_handledande_utbildning_efter_grundläggande_utbildning (pdf)


Presentationsmaterial om ändring av ansökningsönskemål

UBS har producerat ett material som hjälp för handledning av sökande vid ändring av ansökningsönskemål.

Ändring av ansökningsönskemål (pdf)


Förordningsändring i inträdes- och lämplighetsprov till yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet har 8.2.2019 antagit en förordningsändring (161/2019). Enligt förordningen kan utbildningsanordnarna låta bli att anta sökande på basis av ett underkänt inträdes- och lämplighetsprov till följande examina med specifika hälsokrav (s.k. SORA-examina):

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom tandteknik
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Förordningsändringen gäller ändå inte sådana kompetensområden inom examina med specifika hälsokrav, för vilka det inte går att bilda egna ansökningsmål i gemensam ansökan (kompetensområdena för transportservice, flygplatsservice, körning av skogsmaskiner och schaktningsmaskintransport).

Läs mera om inträdes- och lämplighetsprov


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Bekanta dig med materialet.


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Gemensam ansökan våren 2020 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 18.2–10.3.2020
 • Ansökningstiden utgår 10.3 kl. 15.00
 • Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 25.6.2020.

Ansökan våren 2020 till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 11.3-1.4.2020
 • Ansökningstiden utgår 1.4 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 25.6.2020.

Ansökan sommaren 2020 till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 19.5-21.7.2020
 • Ansökan utgår 21.7 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 31.7.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 14.8.2020.