Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Ansökan till andra stadiet

""

Ansökningar inom andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning
 • kontinuerlig ansökan till lediga platser inom gymnasieutbildning
 • tilläggsansökan till lediga platser på tionde klassen.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


Den utvidgade läroplikten innebär olika förändringar – Sikte mot årets 2022 förnyade gemensamma ansökan för andra stadies studier (pdf)

 


OBS! Information om läroplikten och ansökningsskyldighet 


Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd fram till början av december. Ni kan ställa frågor och skicka meddelanden via adressen info@studieinfo.fi. Dessutom publiceras aktuella ärenden på administratörens arbetsbord. Studieinfos distansinfon startar 3.9 och fortsätter hela hösten varannan fredag kl. 12-13.


Aktuellt om gemensam ansökan och övriga samordnade ansökningar

För närvarande pågår en reform, som från och med våren 2022 samlar samtliga nationella ansökningssystem till en gemensam ansökan för andra stadiet om reformen går igenom som föreslagits. I den förnyade gemensamma ansökan ingår då också som nya utbildningar folkhögskolornas långa linjer avsedda för läropliktiga och utbildning som handleder för examen (HUX). HUX-utbildningen är en sammanslagning av den nuvarande tionde klassen, utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA).

Undervisnings- och kulturministeriet arbetar nu med reformerandet av förordningarna om gemensam ansökan och antagningsgrunder för yrkes- och gymnasieutbildningarna. De nya förordningarna träder i kraft under hösten 2021.  Mer info om stadgeändringarna under arbete


Tidtabellen för gemensam ansökan 2022

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer tidtabellerna i samband med de förnyade förordningarna om gemensam ansökan och antagningsgrunderna. Läs mera ovan.


Detaljerade tidtabeller för ansökan efter grundläggande utbildning

Detaljerad tidtabell_gea_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_handledande_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_handledande_2021_ändring (pdf)

Detaljerad_tidtabell_handledande_2021 Rättelse av datum för meddelande om antagning (pdf)

Detaljerad tidtabell_krävande_särskilt_stöd_2021 (pdf)

Detaljerad tidtabell_krävande_särskilt_stöd_2021_ändring (pdf)


Ansökningsskeden inom ansökningar efter grundläggande utbildning år 2021 

I följande schema presenteras centrala skeden inom ansökningarna våren 2021. Klicka på bilden för att öppna en större pdf-fil. Du kan spara och dela bilden fritt.

Bildens innehåll i textform


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare år 2021

Studiehandledarpaketet och informationen för vårdnadshavare för år 2021:

Studiehandledarpaketet_2021 (pdf)

Info_till_vardnadshavare_2021 (pdf)

Materialen hittas också på administratörens arbetsbord i Studieinfo. Det finns också en webbversion, dvs. en sammanfattning av vårdnadshavarens info i Studieinfo.


Demoversionen för ansökan är stängd

Demoversionen för ansökan till utbildningar efter grundskolan är stängd.


Kontinuerlig ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan pågår kontinuerlig ansökan till både yrkes- och gymnasieutbildning. I den kontinuerliga ansökan fastställer läroanstalterna egna ansökningstider och antagningsgrunder. Ofta används samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan. Alla sökande ska behandlas likvärdigt oberoende av vilka antagningsgrunder som används.

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Läs mera om kontinuerlig ansökan till gymnasieutbildning


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Titta på videor på YouTube.


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Samtidig ansökningstid till utbildningar efter grundläggande utbildning år 2021

Till utbildningar efter grundskolan kan man i nästa år söka samtidigt. Fastän ansökningstiden till  utbildningarna ordnas samtidigt, görs ansökan i separata ansökningssystem och med egen ansökningsblankett.  Utbildningarna inleds hösten 2021.

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021
 • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan  till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 23.2−7.4.2021
 • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021.
 • Ansökan utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.