Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

Ansökan till andra stadiet

Ansökan till andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


Förhandsinformation om antagningarna har skickats till sökande

UBS har den sjätte juni skickat förhandsinformation om antagningarna och mottagandet av studieplats i gemensam ansökan till sökande som angett sin e-post i ansökningsblanketten. Läs hela brevet här:

Förhandsinfo om antagningar (pdf)

Antagningen av studerande blir klar tidigast 13.6. Mer information om antagningarna och mottagandet av studieplats i Studieinfo.


Förordningsändring i inträdes- och lämplighetsprov till yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet har 8.2.2019 antagit en förordningsändring (161/2019). Enligt förordningen kan utbildningsanordnarna låta bli att anta sökande på basis av ett underkänt inträdes- och lämplighetsprov till följande examina med specifika hälsokrav (s.k. SORA-examina):

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom tandteknik
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Förordningsändringen gäller ändå inte sådana kompetensområden inom examina med specifika hälsokrav, för vilka det inte går att bilda egna ansökningsmål i gemensam ansökan (kompetensområdena för transportservice, flygplatsservice, körning av skogsmaskiner och schaktningsmaskintransport).

Läs mera om inträdes- och lämplighetsprov


Demoversionen för ansökan till handledande utbildningar är stängd

Demoversionen öppnas på nytt på hösten.

Om ni märker att det saknas läroanstalter eller utbildningar i demoversionen, får ni gärna meddela om det direkt till läroanstalterna. Ni hittar kontaktuppgifterna med hjälp av Studieinfos sökfunktion.


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare

Studiehandledarpaketet för år 2019 har också publicerats på administratörens arbetsbord i Studieinfo. Infon för vårdnadshavare uppdateras också i delen för grundskolelever i Studieinfo.fi.

Studiehandledarpaket_2019 (pdf)

Info_till_vårdnadshavare_2019 (pdf)


Material för studiehandledare/sökande om GEA 2019

En sammanfattning av olika funktioner i gemensam ansökan som hjälp vid handledningen av eleverna. Kan printas ut eller sparas på er egen dator.

gea_processen (pdf)


Presentationsmaterial om ändring av ansökningsönskemål

UBS har producerat ett material som hjälp för handledning av sökande vid ändring av ansökningsönskemål.

Ändring av ansökningsönskemål (pdf)


UKM:s beslut om tidtabellerna för  gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar år 2019

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om ansökningstidtabeller för gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar har nu fattats. UBS fastställer inom kort de detaljerade tidtabellerna för ansökningarna.

Undervisnings__och_kulturministeriets_beslut_om_tidsplanerna_för_den_gemensamma_ansökan_och andra samordnade ansökningar 2019 (pdf)


Detaljerade tidtabeller för gemensam ansökan och övriga samordnade ansökningar år 2019

Utbildningsstyrelsen har faställt detaljerade tidtabeller för ansökningarna. Beslutet har skickats till utbildningsanordnarna 7.11.

GEA_till_yrkes_och_gymnasieutbildning_detaljerad_tidtabell_2019redused (pdf)

Ansökan_till_yrkesutbildning_som_särskilt_krävande_stöd_detaljerad_tidtabell_2019redused (pdf)

Ansökan_till_handledande_utbildning_efter_grundläggande_utbildning_detaljerad_tidtabell_2019reduced (pdf)


Vad efter grundskolan -broschyren för år 2019

Den tryckta broschyren delas ut till sökande t.ex. på Studia-mässan i slutet av november. Finns också på RFV-informationen 16.11 i H:fors.

WEB_30936155_Vad efter gr_2019 (pdf)


Årsplanen över gemensamma och andra ansökningar för år 2019

Årsplanen för år 2019


Informationspaket för handledningen har publicerats

Utbildningsstyrelsen har producerat material som stöd för handledning och ansökan till utbildning.

Bekanta dig med materialet


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Bekanta dig med materialet.


Info om den kontinuerliga ansökan till yrkesutbildning har publicerats i Studieinfo

I Studieinfo har publicerats en egen sida om den kontinuerliga ansökan till yrkesutbildning. Sidan innehåller information om utbildningar till vilka man kan söka via kontinuerlig ansökan, vem som kan söka, hur man ansöker  och på vilka grunder studerande antas.

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Gemensam ansökan våren 2019 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 19.2–12.3.2019
 • Ansökningstiden utgår 12.3 kl. 15.00
 • Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 13.6.2019. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 27.6.2019.

Ansökan våren 2019 till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 13.3-3.4.2019
 • Ansökningstiden utgår 3.4.2019 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 13.6.2019. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 27.6.2019.

Ansökan sommaren 2019 till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 21.5-23.7.2019
 • Ansökan utgår 23.7.2019 kl. 15.00
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 2.8.2019. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 16.8.2019.