Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Ansökan till andra stadiet

""

Ansökningar inom andra stadiet omfattar:

 • gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (tionde klassen, VALMA, LUVA)
 • kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning
 • kontinuerlig ansökan till lediga platser inom gymnasieutbildning
 • tilläggsansökan till lediga platser på tionde klassen.

I denna del hittar du information och informationsmaterial om gemensam ansökan och andra samordnade ansökningar samt om kontinuerlig ansökan.  


Studiehandledarpaketet och info för vårdnadshavare år 2021

Studiehandledarpaketet och informationen för vårdnadshavare för år 2021 har sammanställts.

Studiehandledarpaketet_2021 (pdf)

Info_till_vardnadshavare_2021 (pdf)

Materialen hittas också på administratörens arbetsbord i Studieinfo.


Demoversionen för ansökan är öppen till 19.2.2021

Demoversionen för ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan är öppen. Demoversionen innehåller utbildningar som inleds hösten 2021, dvs. yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildningar och utbildningar som handleder för yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Om ni märker att det saknas läroanstalter eller utbildningar i demoversionen, får ni gärna meddela om det direkt till läroanstalterna. Ni hittar kontaktuppgifterna med hjälp av Studieinfos sökfunktion.


Samtidig ansökningstid i ansökningar till utbildningar efter grundskolan våren 2021 – ett första steg till sammanslagning av ansökningsperioderna

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om tidtabellerna för ansökningsperioderna år 2021. I nästa år ordnas samtliga ansökningar samtidigt:

 • gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, till utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning för invandrare och andra personer med ett främmande som förbereder för gymnasium (LUVA).

Ansökningstiden är densamma för samtliga ansökningar, dvs. 23.2-23.3.2021. Sökande fyller såsom tidigare i en skild ansökningsblankett för varje ansökan. Utbildningarna inleds hösten 2021.

År 2021 publiceras de sökandes antagningsresultat i samtliga ansökningar redan i juni. Sökande kan dessutom såsom hittills söka till yrkes- och gymnasieutbildning i kontinuerlig ansökan.

Avsikten med den samtidiga ansökningstiden är att förbereda sig för utvidgande av läroplikten, då samtliga ansökningar sammanslås till en samtidig gemensam ansökan.

UKM:s beslut om tidtabellerna kommer att läggas in på administratörens arbetsbord i Studieinfo så snart vi får beslutet på svenska. Utbildningsstyrelsen har sammanställt detaljerade tidtabeller för ansökningarna på basis av beslutet. De hittas på arbetsbordet.


Telefontjänsten är stängd fram till 30.11.2020 inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga samordnade ansökningar

Telefonrådgivningen är öppen normalt under den gemensamma ansökan och övriga samordnade ansökningar mån-fre kl. 9.30-13 (ansökan till specialläroanstalter och handledande utbildningar). Under den sista ansökningsdagen i samtliga ansökningar kl. 9.30-15.

Samtalsavgift enligt lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

E-postrådgivningen fungerar normalt också under hösten 2020 under adressen: info(at)studieinfo.fi

Telefontjänsten öppnas på nytt från och med 1.12.2020.


Kontinuerlig ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning

Till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan pågår kontinuerlig ansökan till både yrkes- och gymnasieutbildning. I den kontinuerliga ansökan fastställer läroanstalterna egna ansökningstider och antagningsgrunder. Ofta används samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan. Alla sökande ska behandlas likvärdigt oberoende av vilka antagningsgrunder som används.

Läs mera om kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Läs mera om kontinuerlig ansökan till gymnasieutbildning


Tilläggsansökan till tionde klassen

Läroanstalterna kan fylla eventuella lediga studieplatser i en separat tilläggsansökan efter den egentliga ansökan. De exakta ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt. Uppgifterna om lediga studieplatser visas i Studieinfo efter att läroanstalterna har publicerat utbildningarna.


Skills Finlands 100 yrkeskunniga – videor om olika yrken

Skills Finland r.f. har producerat videor om olika yrken inom yrkesutbildning. Videorna är textade till svenska. Bekanta dig med materialet.


Bekanta dig också med dessa sidor i Studieinfo:


Samtidig ansökningstid till utbildningar efter grundläggande utbildning år 2021

Till utbildningar efter grundskolan kan man i nästa år söka samtidigt. Fastän ansökningstiden till  utbildningarna ordnas samtidigt, görs ansökan i separata ansökningssystem och med egen ansökningsblankett.  Utbildningarna inleds hösten 2021.

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

 • Ansökningstiden är 23.2–23.3.2021
 • Ansökningstiden utgår 23.3.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan  till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

 • Ansökningstiden är 23.2−23.3.2021
 • Ansökningstiden utgår 23.3.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan

 • Ansökningstiden är 23.2–23.3.2021.
 • Ansökan utgår 23.3.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du resultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.