Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

För studiehandledare

På dessa sidor hittar du aktuell information, anvisningar och informationsmaterial som stöd för handledningen. Välj ett lämpligt område och bekanta dig med innehållet.

Informationsmaterial för elev- och studiehandledare hittar du i vänstra navigationen under de olika utbildningsnivåerna eller i den för alla nivåer gemensamma delen.

Anvisningar, tips och statistikuppgifter finns på följande sidor: Så här använder du Studieinfo.fi  | Informationskällor | Statistik i Vipunen. Dessutom finns här en del med frågor och svar om aktuella teman om ansökan och antagning.

Se information om coronavirusets inverkan på undervisning och antagning av studerande


Gå till undervisnings- och kulturministeriets sida och läs om utbildningssystemet i Finland

Källa: undervisnings- och kulturministeriet


Studieinfo förnyas

Studieinfo.fi förnyas under år 2020. En betaversion med finskspråkigt innehåll har publicerats på adressen: https://beta.opintopolku.fi

Under vårens lopp kommer också en svenskspråkig betaversion att publiceras.

Ni kan redan nu gå in i den finskspråkiga versionen och ge respons på innehållet och uppbyggnaden.