Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

För studiehandledare

På dessa sidor hittar du aktuell information, anvisningar och informationsmaterial som stöd för handledningen. Välj ett lämpligt område och bekanta dig med innehållet.

Informationsmaterial för elev- och studiehandledare hittar du i vänstra navigationen under de olika utbildningsnivåerna eller i den för alla nivåer gemensamma delen.

Anvisningar, tips och statistikuppgifter finns på följande sidor: Så här använder du Studieinfo.fi  | Informationskällor | Statistik i Vipunen. Dessutom finns här en del med frågor och svar om aktuella teman om ansökan och antagning.

Se information om coronavirusets inverkan på undervisning och antagning av studerande


Gå till undervisnings- och kulturministeriets sida, där du kan läsa om utbildningssystemet i Finland.

Källa: undervisnings- och kulturministeriet


Studieinfo förnyas

Studieinfo.fi förnyas under år 2020. En betaversion med finskspråkigt innehåll har publicerats på adressen: https://beta.opintopolku.fi

Under vårens lopp kommer också en svenskspråkig betaversion att publiceras.

Ni kan redan nu gå in i den finskspråkiga versionen och ge respons på innehållet och uppbyggnaden.