Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

För studiehandledare

På dessa sidor hittar du aktuell information, anvisningar och informationsmaterial som stöd för handledningen. Välj ett lämpligt område och bekanta dig med innehållet.

Informationsmaterial för elev- och studiehandledare hittar du i vänstra navigationen under de olika utbildningsnivåerna eller i den för alla nivåer gemensamma delen.

Anvisningar, tips och statistikuppgifter finns på följande sidor: Så här använder du Studieinfo.fi  | Informationskällor | Statistik i Vipunen. Dessutom finns här en del med frågor och svar om aktuella teman om ansökan och antagning.

Se information om coronavirusets inverkan på undervisning och antagning av studerande


Gå till undervisnings- och kulturministeriets sida och läs om utbildningssystemet i Finland

Källa: undervisnings- och kulturministeriet


Studieinfo förnyas

Studieinfo.fi förnyas under år 2020. En betaversion med finskspråkigt innehåll har publicerats på adressen: https://beta.opintopolku.fi

Under vårens lopp kommer också en svenskspråkig betaversion att publiceras.

Ni kan redan nu gå in i den finskspråkiga versionen och ge respons på innehållet och uppbyggnaden.