Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

För studiehandledare

På dessa sidor hittar du aktuell information, anvisningar och informationsmaterial som stöd för handledningen. Välj ett lämpligt område och bekanta dig med innehållet.

Informationsmaterial för elev- och studiehandledare hittar du i vänstra navigationen under de olika utbildningsnivåerna eller i den för alla nivåer gemensamma delen.

Anvisningar, tips och statistikuppgifter finns på följande sidor: Så här använder du Studieinfo.fi  | Informationskällor | Statistik i Vipunen. Dessutom finns här en del med frågor och svar om aktuella teman om ansökan och antagning.

Se information om coronavirusets inverkan på undervisning och antagning av studerande


Gå till undervisnings- och kulturministeriets sida och läs om utbildningssystemet i Finland

Källa: undervisnings- och kulturministeriet


Studieinfo förnyas

Studieinfo.fi förnyas under år 2020. En betaversion med finskspråkigt innehåll har publicerats på adressen: https://beta.opintopolku.fi

Under vårens lopp kommer också en svenskspråkig betaversion att publiceras.

Ni kan redan nu gå in i den finskspråkiga versionen och ge respons på innehållet och uppbyggnaden.